CAV Den Ham

Update en stand van zaken stikstofdossier 22 juni 2020

Sinds de publicatie op 6 mei jl. van de wijziging van de Regeling diervoeders 2012, is er ontzettend veel gebeurd. Zoals bekend heeft Nevedi (waarin CAV Den Ham ook vertegenwoordigd is) actief deelgenomen aan de technische gesprekken met het ministerie van LNV over de aanpak om via melkveevoer tot een reductie in de ammoniakuitstoot te komen. Nevedi voorzag het Landbouw Collectief (LC) daarbij van de technische inbreng voor die gesprekken.

De inzet was (en is) steeds gericht geweest op een aanpak op rantsoenniveau met keuzemogelijkheid voor melkveehouders om de voor zijn/haar bedrijf meest geschikte maatregels te treffen. Door Nevedi is steeds aangegeven dat een aanpak op slechts één onderdeel van het rantsoen (meng- of krachtvoer).. Lees meer

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!