Fokdoel

1 mei 2023

De meeste melkveebedrijven passen al jarenlang hetzelfde fokdoel toe. Zo wordt er bijvoorbeeld van oudsher gefokt op een probleemloze koe met een goede melkproductie. Maar is dat fokdoel nog steeds van deze tijd? Of kan er in de huidige tijd ook meer uit het fokdoel gehaald worden?

Soms wordt er te snel van fokdoel gewisseld, bijvoorbeeld door verandering van regelgeving. Denk hierbij aan fosfaatrechten of misschien het nieuwe GLB beleid. Hoe melk ik zo efficiënt mogelijk zonder aankoop van fosfaatrechten? Of: Hoe ga ik met een ‘toekomstig’ kruidenrijk grasland om en heb ik daar een ander soort koe voor nodig dan ik nu heb?

Belangrijk is om in grote lijnen uw fokdoel voor ogen te hebben en hier op te sturen. Uw bedrijfsvoering of doelen kunnen hierin wel beslissend zijn. Wilt u hard melken of heeft u een intensieve bedrijfsvoering, dan past daar een ander soort koe bij dan bij een extensieve bedrijfsvoering.

Het kan interessant zijn om het fokken op gehalten eens mee te nemen in uw fokdoel. Dikke gehalten melken is zeer interessant en werkt efficiënt in de huidige tijd. Echter, wanneer er nooit op gefokt is, komt het er ook nauwelijks uit. Wel is het, naast dat u gehalten meeneemt in uw fokdoel, ook interessant om uw bedrijfsvoering eens onder de loep te nemen en te kijken of er bedrijfstechnisch wat te halen valt. Bijvoorbeeld door middel van onze ‘Vet en Eiwit scan’.

Vraag hier naar bij onze adviseurs!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!