Kalkmeststof

Maïsland bekalken, het is er weer tijd voor!

Maïs gedijt het beste in bodems die niet te zuur zijn. De streefwaarde voor de bodem-pH voor maïs is tussen 5,2 en 5,7. Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van 5,4 dan kan de maïsopbrengst gemakkelijk met tien tot twintig procent dalen. Via bekalken kunnen we dit voorkomen. CAV den Ham biedt hiervoor hoogwaardige kalkmeststoffen waarmee u de bodemvruchtbaarheid eenvoudig optimaliseert.

Mais eraf, Kalk erop!

Het ideale tijdstip is om maïsland te bekalken is in het najaar. Of te wel, Mais eraf….. kalk erop!  Hoe vroeger in het seizoen er wordt gestrooid, hoe beter. De kalk heeft dan ruim de tijd om in te werken en kan optimaal zijn werk doen. In het voorjaar is de grond dan in optimale conditie. Dit is ideaal wanneer u kalkminnende gewassen zoals maïs wilt verbouwen.
Doorgaans worden maïspercelen om de drie of vier jaar bekalkt. We spreken dan van een reparatie-bekalking waarmee de pH snel en effectief stijgt. In toenemende mate wordt onderhoudsbekalking toegepast, waarbij elk jaar wordt bekalkt en de pH, alsmede de bodemvruchtbaarheid, stabiel blijft.

Assortiment kalkmeststoffen:

Winkal 50 zbw                      droge kalk          afhalen los in silo / strooien door loonwerker
Limkal                                    natte kalk           geleverd per volle vracht
Dolokal 54 zbw 5% Mgo     droge kalk          zakgoed
Dologran 15% Mgo              korrelkalk           zakgoed

Kalkmeststoffen leveren? 

Om u  zo snel mogelijk te kunnen leveren werkt CAV Den Ham samen met lokale loonwerkers. Wij zorgen voor de levering, de loonwerker voor het verstrooien van de kalk. Voor vragen over de optimale pH van uw maïsland of de levering van verschillende kalkmeststoffen neem contact met ons op.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!