Downloads

  • CAV Den Ham

  • Leveringsvoorwaarden CAV Den Ham De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van CAV Den Ham. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede nr. 05003583

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!