Rundvee

Samenwerken betekent voor ons betrokken zijn bij de veehouder. Daadwerkelijk een inzet leveren om hem te helpen zijn doelstellingen en idealen te realiseren, maar ook zijn problemen goed in te schatten. De specialisten op het gebied van Melkvee en Vleesvee zijn gedreven om hier samen met u een succes van te maken.

Ruim assortiment

De rundveespecialisten van CAV Den Ham streven ernaar om samen met u de resultaten te optimaliseren. Hiervoor is een ruim assortiment veevoeders beschikbaar van een constante hoge kwaliteit.

Lage kostprijs

Trefwoorden voor CAV Den Ham zijn: kwaliteitsbesef, flexibiliteit, vertrouwen en streven naar een lagere kostprijs per kilogram melk. Samen met andere deskundige instanties werken we aan een verbetering van uw bedrijfsresultaten. Verlaging van de kostprijs is een belangrijk aandachtspunt voor iedere rundveehouder. Individueel krachtvoeradvies per koe helpt u de voerkosten te beperken.

Rantsoenoptimalisatie

Met behulp van ‘voerexpert’ rantsoenoptimalisatie kan een optimaal rantsoen voor uw bedrijf worden samengesteld op basis van de bij u aanwezige ruwvoeders. Bedrijfsspecifieke uitgangspunten zijn de basis voor onze rundveespecialisten om snel de juiste krachtvoersoorten te kiezen. Bij het melkveebedrijf dient de melkcontrole hierbij als basis. Aan de hand van uw melkcontrolegegevens en uw ruwvoederonderzoek wordt per koe een krachtvoeradvies samengesteld. Na iedere melkcontrole wordt het advies herberekend en aangepast aan de actuele situatie.

Intensieve begeleiding

Naast uitgebreide voeradviezen geven wij u gedegen informatie over vele andere facetten van de moderne rundveehouderij. Zowel op het gebied van milieuvergunningen als ook mestproductie rechten kunnen wij u helpen met concrete voorstellen en intensieve begeleiding. CAV Den Ham is in staat een bijdrage te leveren aan een prima resultaat, zodat de continuïteit van uw bedrijf beter gewaarborgd is.

 

Johan de Groot

Adviseur Rundveevoeding

06-86838286

Sipke Castelein

Adviseur Rundveevoeding

06-86819216

Anna Wolters

Adviseur Rundveevoeding

06-86880326

Herman Borkent

Specialist Handelsproducten

06-86838219

Irene Meijer

Adviseur Rundveevoeding

06-55880450

Jim Fokke

Adviseur Rundveevoeding

06-86846086

Henri Kolkman

Technisch Specialist Rundvee

06-21254887

Roos Smit

Adviseur Rundveevoeding en Jongveespecialist

06 - 86884612

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!