Over ons

Samen naar een optimaal rendement!

 

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.
Samenwerken betekent voor ons betrokken zijn bij de veehouder, oftewel naast de veehouder gaan staan. Daadwerkelijk een inzet leveren om hem te helpen zijn doelstellingen en idealen te realiseren, maar ook zijn problemen goed in te schatten. Bij CAV Den Ham denken we vanuit de basis. Als we goed zorgen voor onze productiedieren, zorgen de productiedieren goed voor ons. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de productie en het productiemiddel om zo te komen tot maximaal rendement.

Focus ligt bij CAV Den Ham op de optimale voeding, waarbij flexibiliteit het sleutelwoord is. Vaste uitgangspunten zijn de basis voor onze specialisten om snel de juiste voersoorten te kiezen, uw technische en economische resultaten dienen hierbij als basis. Aan de hand van uw gegevens wordt een voeradvies passend bij uw bedrijf opgesteld. Continue worden de resultaten besproken en wordt het advies geëvalueerd en eventueel aangepast aan de actuele situatie.

De specialisten van CAV Den Ham streven ernaar om samen met u de resultaten te optimaliseren. Hiervoor is een ruim assortiment veevoeders beschikbaar van een constante hoge kwaliteit. CAV Den Ham wil op deze manier een bijdrage leveren aan een prima economisch resultaat, zodat de continuïteit van uw bedrijf beter gewaarborgd is.

Benieuwd naar ons jaarlijks verslag?

Klik hier voor het jaarverslag van CAV Den Ham

Historie van CAV Den Ham

In het jaar 1920 zag de boerenbevolking van Den Ham en omstreken steeds meer in dat het zonder een eigen Coöperatieve Aankoopvereniging en Boerenleenbank niet meer ging. Steeds meer werden ze afhankelijk van plaatselijke leveranciers en geldschieters waardoor hun vrijheid maar bovenal hun ontwikkeling steeds meer bij andere bevolkingsgroepen achter raakten. Vooral de arts van de gemeente Dr. P.J. van Brakel zag de nood van de boerenbevolking en zette zich in dat de boeren ook in Den Ham een eigen Aankoopvereniging en Boerenleenbank oprichten.

Op 20 april 1920 was het zover dat de akte van oprichting van de Coöperatieve Aankoopvereniging Den Ham kon worden gepasseerd. De eerste Algemene Ledenvergadering vond plaats op 10 juni 1920 in hotel Bethman onder voorzitterschap van H.J. Pastink en er waren 108 leden aanwezig. Hoofddoel van deze vergadering was het kiezen van een definitief Bestuur en de Raad van Commissarissen.

In de Algemene Ledenvergadering van 4 augustus 1920 werd besloten om een eigen opslagplaats met malerij te kopen. Hiervoor werd de windmolen, malerijgebouw en molenaarshuis aangekocht op de locatie waar nu de brandweerkazerne van Den Ham staat. In deze vergadering werd ook de eerste directeur de heer G. Lindenhovius uit Den Ham benoemd. De omzet breidde zich al snel uit zodat in 1920 al een extra molen werd gehuurd en in 1921 werd een nieuw kantoor gebouwd. In 1925 werd een filiaal in de Smithoek gebouwd volledig ingericht met maalstenen en graansilo’s.

In 1949 werd een perceel grond aangekocht waar in 1952 het malerijgebouw, kunstmestloods en kantoren werd gebouwd. Op deze plek is de CAV Den Ham nog steeds gevestigd. In 1954 werd het filiaalgebouw in Daarle gebouwd. Door de enorm gestegen omzetten werd in 1955 een nieuwe silo gebouwd.

In 1993/1994 werd de fabriek geheel gemoderniseerd en uitgebreid met o.a. automatische grondstoffen-ontvangst, blendmenger en automatische bulkverlading.

In 2008 is een deel van het bedrijfsgebouw verbouwt en daarbij ook een deel van het gebouw verhoogt tot 35 meter. Dit voor een nieuwe maal- en menglijn voor de mengvoeders. Met een nieuwe menglijn erbij moet ook de opslagruimte worden vergroot.
Inmiddels is CAV Den Ham gegroeid naar een middelgrote mengvoederfabriek met ca. 120.000 ton mengvoeders per jaar.

Winkel
In 1968 is gestart met een eigen winkel. Eerst is er witgoed verkocht, later is er overgegaan naar allerlei artikelen voor het boerenbedrijf en voor huis en tuin. In de loop der jaren is de winkel een aantal malen vergroot en veranderd. 
Doordat er ook steeds meer particuliere klanten naar de winkel kwamen en het assortiment steeds verder groeide, werd het opnieuw nodig om uit te breiden. De oude melkfabriek naast de CAV is in 2008 aangekocht, in 2009 gesloopt en er is in 2010 een geheel nieuw winkelpand met opslaghallen gerealiseerd met een totale oppervlakte van bijna 3000 m2.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!