Onderzaai in de mais

3 juni 2024

Door een bijzonder nat voorjaar is nog niet alle mais gezaaid. Maar met de gunstige weersvooruitzichten zal de groei goed op gang komen.

In veel percelen is de onkruidbestrijding al uitgevoerd of zal dit binnenkort gebeuren. Het ideale moment voor onderzaai is 10 tot 14 dagen na de onkruidbestrijding. Omdat de mais dit jaar op veel plekken later is gezaaid, kan een tijdige afrijping voor eind september een uitdaging zijn. Beslis daarom over het onderzaaien vóór het sluiten van de rijen. Sommige maistelers overwegen eind september te hakselen, zodat het vanggewas voor 1 oktober gezaaid kan worden. Het is echter belangrijk om de mais te hakselen wanneer de korrel rijp is, en niet puur op basis van een geplande datum.

Daarnaast is het van belang wat u heeft opgegeven voor de eco-regeling. Als u onderzaai van vanggewassen heeft opgegeven, moet u hieraan voldoen. Voor onderzaai adviseren wij Italiaans raaigras. Heeft u vragen over de onderzaai van mais of zaaizaad nodig? Neem contact op met uw vertegenwoordiger.

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!