Ventilatie

2 mei 2024

Voor we het weten staan de zomermaanden voor de deur. Dit is voor de varkenshouderij altijd een lastige periode, waarvan de effecten in het najaar en zelfs in het begin van 2025 nog zichtbaar kunnen zijn. De komende maanden zullen we met informatie en tips komen om de hittestress in de zomermaanden zoveel mogelijk te beperken. Deze maanden is het tijd om te zaaien, om zo in de zomer, het najaar en zelfs begin 2025 te oogsten.

Effect zomerperiode

In de zomermaanden zien we door de hoge temperaturen een lagere voeropname bij zowel de zeugen als de vleesvarkens. Deze voeropname heeft niet alleen direct een effect door een lagere melkgift bij de zeugen, een lagere groei bij de vleesvarkens, maar ook een indirect effect.

Zo hebben de zomermaanden een negatief effect op de vruchtbaarheid van de zeugen, wat resulteert in najaarsverwerpers in de maanden augustus – oktober, minder levend geboren biggen in de maanden oktober – november. Hierdoor zien we een dip in het aantal gespeende biggen het eind van het jaar en begin van het volgende jaar, door minder tomen en kleinere tomen. Deze dip zorgt ervoor dat het aantal af te leveren biggen in het voorjaar beperkt is, juist als de prijzen hoog zijn.

Daarnaast zien we dat de biggen die in de zomer geboren worden in het najaar een grotere kans hebben op oornecrose. Een deel van dit probleem zal waarschijnlijk in de kraamstal liggen door een lagere biest- en melkgift en misschien zelfs al aan het eind van de dracht.

Bij vleesvarkens zien we na de zomerperiode juist dat de vleesvarkens gaan compenseren. Dit doen ze door meer voer op te nemen dan normaal. Deze compensatie in voeropname zorgt in het najaar voor een slechtere voerconversie, vettere vleesvarkens en daardoor een mindere uitbetaling. Daarnaast is de kans op Pia in deze maanden groter, waardoor de uitval kan oplopen. Door deze effecten komt het rendement in het najaar onder druk te staan.

 

Ventilatie

Om goed voorbereid de zomer in te gaan, zullen we de komende maanden aandacht schenken aan onder andere water(kwaliteit), voerschema, voerkwaliteit, vitaminering, verlichting en dergelijke. Maar lucht is in de zomermaanden het allerbelangrijkste. Daarom is juist nu de tijd om de ventilatie te (laten) controleren. Zijn alle instellingen omgezet naar de zomer instellingen, zijn de instellingen van de verschillende afdelingen gelijk en goed, geven de voelers de juiste waarden weer, kloppen de meetwaaiers nog, zijn de nieuwste ventilatieadviezen opgenomen e.d. Binnenkort zullen we met enkele praktische tips komen voor de ventilatie. Dit is het moment om alvast te zaaien en de ventilatie aandacht te geven.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!