Rundvee

Update veevoermaatregel voor melkvee 20 juli 2020

De discussie rondom de voermaatregelen voor de melkveehouderij is nog steeds in volle gang. Is de voermaatregel in strijd met EU-regels? Komt er nog een alternatief plan dat door de sector is voorgesteld? Wat mag er wel en niet gevoerd worden? Als melkveehouder maar ook als mengvoerbedrijf is dit een hele rare tijd. Het zijn maatregelen waar ook wij als CAV zeker niet achter staan.

Omdat 1 september snel dichterbij komt hebben we in het rundveeteam nagedacht over hoe we het beste om kunnen gaan met deze regels en hoe we onze klanten maximaal kunnen ontzorgen. Management maatregelen Meer eigen eiwit uit gras benutten is altijd interessant maar als de eiwitaanvoer beperkt wordt is dit nog meer.. Lees meer

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!