Mais bestellen

10 januari 2022

We zitten nog midden in het winterseizoen maar de voorbereiding voor het komende voorjaar is alweer in volle gang. Voor we het weten zijn we weer aan het bemesten, mais zaaien en grasmaaien. Het hoofddoel van de maisteelt is uiteraard de productie van kwalitatief hoogwaardig en zetmeelrijk ruwvoer. Bij de keuze van het maisras staat korrelrijpheid en restplantverteerbaarheid centraal. De korrel dient namelijk af te rijpen om voldoende zetmeel in uw maiskuil te realiseren. Een vitale groene plant bij hakselen geeft daarbij een frisse en smakelijke kuil die goed verdicht kan worden en garant staat voor een goede restplantverteerbaarheid. Kies daarom een maisras dat qua vroegrijpheid past bij uw situatie.

Een geslaagde maisteelt omvat meer dan alleen de maiszaadkeuze. Het is een samenspel
tussen de verschillende factoren die van invloed zijn op het eindresultaat. Belangrijk is dat
de keuzes die u maakt, passen bij de behoefte van uw veestapel zoals de regio, grondsoort, het rantsoen en het oogstmoment. Een goede voorbereiding is immers het halve werk!

De keuze voor het te zaaien maisras is natuurlijk ook afhankelijk van de keuze of er onderzaai toegepast wordt of men kiest voor het zaaien van een vanggewas voor 1 oktober. Kiest u voor onderzaai, dan is het mogelijk een ras te kiezen met een latere rijpheid. Wie een vanggewas na de maisoogst wil zaaien zal uiterlijk 1 oktober zijn vanggewas gezaaid moeten hebben, het is dan belangrijk om op tijd te zaaien en te kiezen voor een vroeg ras.

Ontsmetting zaaizaad

In 2022 zijn er dezelfde zaaizaadontsmettingen beschikbaar als in 2021. De zaaizaadontsmetting Force is beschikbaar tegen bodeminsecten en de zaaizaadontsmetting Korit tegen vogelvraat. Maiszaad ontsmet met Korit of Force dient wel vroegtijdig besteld te worden.

Ook dit jaar is de verplichting voor 15 februari aan te geven op welke zandpercelen u mais gaat telen. Bemesting op deze percelen mag niet voor 15 maart. Denkt u alvast na over uw bouwplan voor 2022? Bij twijfel is het verstandig meerdere percelen op te geven voor maisteelt.

We hebben weer een selectie gemaakt van toprassen van EUROCORN, KWS, LG en MOVO. Heeft u vragen over welke maisras(sen) het beste bij uw omstandigheden passen, neem dan contact op met uw adviseur of Herman Borkent 06-86838219.

Klik hier voor onze flyer!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!