Varkens

Ventilatie 2 mei 2024

Voor we het weten staan de zomermaanden voor de deur. Dit is voor de varkenshouderij altijd een lastige periode, waarvan de effecten in het najaar en zelfs in het begin van 2025 nog zichtbaar kunnen zijn. De komende maanden zullen we met informatie en tips komen om de hittestress in de zomermaanden zoveel mogelijk te beperken. Deze maanden is het tijd om te zaaien, om zo in de zomer, het najaar en zelfs begin 2025 te oogsten.

Effect zomerperiode In de zomermaanden zien we door de hoge temperaturen een lagere voeropname bij zowel de zeugen als de vleesvarkens. Deze voeropname heeft niet alleen direct een effect door een lagere melkgift bij de zeugen, een lagere groei bij de vleesvarkens, maar ook een.. Lees meer

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!