Groeien als kool

3 april 2023

De opbrengstprijzen van zowel biggen als vleesvarkens zijn op dit moment goed te noemen en de voerprijzen zijn dalende. Dit resulteert erin dat de voerwinsten op dit moment goed zijn.

Om deze voerwinsten maximaal te benutten is het van groot belang om de omzetsnelheid te verhogen. De omzetsnelheid kan het beste verhoogd worden door de groei te verhogen, om de voerwinst te maximaliseren. De groei kan op verschillende manier verhoogd worden, zo kunnen varkens onbeperkt gevoerd worden of kan de voercurve aangepast worden.

Onbeperkt voeren
Om de groei te verhogen is het van belang om de biggen en vleesvarkens onbeperkt te voeren. Onbeperkt voeren zal (zowel bij gespeende biggen als vleesvarkens) geen effect hebben op de voerconversie en daardoor de voerkosten en wel een positief effect op de groei.

Uitzondering op bovenstaande is het eind van het traject van de vleesvarkens. Hier kan onbeperkt voeren nadelig zijn voor de voerconversie alsook de slachtkwaliteit. Daarom is het van groot belang om voor het verhogen van de voergift aan het eind van de afmestperiode een goede analyse te maken van de slachtkwaliteit en de resultaten.

Voercurve gespeende biggen
Om de groei bij de gespeende biggen te verhogen is het goed om een na de speenfase een luxer biggenvoer in te zetten. Hierbij kan ook de schakeling naar het eindvoer wat later gelegd worden. Houdt er wel rekening mee om dit niet te laat te doen, omdat de biggen dan “stil” blijven staan tot het afleveren. Het inzetten van een ander speenvoer kan daarnaast positief ingezet worden om de groei te verhogen. Indien de biggen in de eerste week geen dunne mest hebben en goed opstarten heeft dit effect op de groei in de speenfase, maar ook in de periode erna.

Voercurve vleesvarkens
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de vleesvarkens. Om de groei verder te verhogen bij vleesvarkens is het van belang om de jeugdgroei maximaal te benutten. Hierbij valt te denken aan een luxer start- en/of groeivoer. Ook kunnen de voerovergangen wat later plaatsvinden. De voerkosten zullen wel stijgen, maar door de toename van de groei verbetert het rendement. Een luxer eindvoer inzetten kan, maar de stijging in voerkosten (door de hogere voerconversie aan het eind van de mestperiode) zal relatief hoog zijn, waardoor het effect op het rendement lager is.

Graag rekenen we samen met uw verschillende scenario’s door om te onderzoeken hoe we uw rendement in deze periode verder kunnen verhogen en te zorgen dat uw biggen en vleesvarkens groeien als kool!

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!