ÉÉN TEAM, ÉÉN TAAK

2 februari 2023

De varkenshouderij is een topsport net als de Formule 1. De constructeurs hebben als taak een goede F1 wagen te bouwen, net als de zeugenhouder om topbiggen te produceren. Max Verstappen heeft als taak deze F1 wagen zo snel mogelijk over de finish te krijgen, net als de vleesvarkenshouder zijn vleesvarkens zo optimaal mogelijk moet laten groeien.

Naast de F1 wagen zijn ook de aerodynamica- en motorafstellingen, banden keuze, race strategie van groot belang om de race te winnen, deze zijn echter ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit is te vergelijken met keuzes als genetica, voersoorten, voerschema, maar ook gezondheid speelt hierin een zeer belangrijke rol.

Teamwerk

Het is van groot belang om eerst vast te stellen hoe het optimale rendement uit het vleesvarken gehaald kan worden. Wat moeten we doen om te winnen? Welke spier- en spekdiktes, welke groei, welke voerconversie en welke voerkosten zijn ideaal om het optimale rendement te behalen? Als dit helder is kan er verder gekeken worden welke genetica, voersoorten, voerschema’s en gezondheid statussen hierbij passen om het optimale rendement te behalen.

Dit kan een vleesvarkenshouder niet alleen, hierbij heeft hij een team nodig die hem daarbij helpt. Dit team bestaat uit adviseurs met kennis over gezondheid (dierenarts), voeding (voervoorlichter), genetica (genetica specialist) en biggen (handelaar en zeugenhouder). In een formule 1 team worden vele simulaties gemaakt om voor de race al verschillende strategieën door te rekenen. Dit zal het team rondom de vleesvarkenshouder ook moeten doen. Hierbij is het van groot belang dat dit met het hele team besproken wordt. Een andere genetica heeft invloed op de voerstrategie, maar ook op de gezondheid, waardoor er niet 1 aspect aangepast kan worden in de simulatie.

Strategie

Als uit de simulatie de ideale setup van de auto (motorinstellingen, aerodynamica), bandenkeuze, pitstop en race strategie uitgezocht is kan de race beginnen. Dit geldt ook voor de varkenshouderij. Als de keuze voor de big (genetica/gezondheid) en de voerstrategie gekozen zijn kan het mesten beginnen. Tijdens de race is het niet zo dat het team niets hoeft te doen. Er zijn altijd aspecten die in de simulatie niet goed ingeschat zijn, waardoor er tijdens de race ook aangepast moet worden. Ook externe omstandigheden kunnen invloed hebben op het aanpassen van de strategie. Dit geldt ook voor de vleesvarkenshouderij. Wijzigende voerprijzen, opbrengstprijzen, uitbetalingsprijzen, maar ook een veranderende gezondheidsstatus hebben invloed op het rendement. Om hier goed op te anticiperen moet er overleg zijn met het gehele team om te bepalen hoe de strategie het beste aangepast kan worden.

Diamant aanpak

Om samen met de (vlees)varkenshouder tot een goede strategie te komen heeft CAV Den Ham de DIAMANT aanpak. Hierbij kijken we naar de doelen van de (vlees)varkenshouder en de bedrijfsspecifieke situatie. Op basis van een scan en een totale analyse van het bedrijf maken we een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is eigenlijk een inventarisatie wat er nodig is om het optimale rendement uit uw bedrijf te halen. Op basis hiervan zal samen met de varkenshouder besproken worden welk team samengesteld moet worden om dit optimale rendement te behalen, maar ook wie waar verantwoordelijk voor is. Hierbij is het van groot belang om goed en helder met elkaar te communiceren, niet alleen met de voeradviseur en dierenarts, maar ook tussen de vleesvarkenshouder, handelaar en zeugenhouder. Alleen met een goede communicatie kom je gezamenlijk tot een doel.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!