Voorjaarskriebels

3 april 2023

Graslandonderhoud

 

De temperaturen lopen op. Ook ’s nachts wordt het warmer. Dit betekent dat het gras weer in groei is. Grasland wordt namelijk actief bij een bodemtemperatuur tussen 5-8 graden Celsius. Nu is dus het juiste moment om uw graspercelen te beoordelen en voorjaarsonderhoud uit te voeren.

Beoordeel de zodedichtheid
Op open plekken krijgen onkruid en onkruidgrassen de kans om zicht te vestigen en verhogen de kans op ruw as in de kuil.

Hoeveel en welke onkruiden ziet u?
In het voorjaar is de onkruiddruk het hoogst. Sommige onkruiden verdwijnen na het maaien van de eerste snede. Bij andere onkruiden kan het noodzakelijk zijn gewasbescherming uit te voeren.

Hoeveel en welke ongewenste grassen ziet u?
Dit is vaak lastiger te beoordelen omdat sommige ongewenste grassen lijken op goede voedergrassen. Blinkt de onderkant van het blad en heeft de plant een paarse voet? Dan is het goed! Wanneer de plant eenvoudig uit de grond getrokken kan worden en een witte voet heeft is de kans groot dat dit straatgras of ruwbeemd is.

Doorzaaien
Wij adviseren om grasland door te zaaien wanneer meer dan 15% van het grassenbestand bestaat uit ondiep wortelende onkruidgrassen. Ook wanneer de zode meer dan 15% open plekken heeft is doorzaaien aanbevolen. Op open plekken mist u opbrengst. Daarnaast krijgen onkruiden de kans om zich in de open plekken te vestigen.

 

Bemesting maisland


De inzaai van mais komt eraan, dus kan het maisland binnenkort bemest worden. De uitdaging is om de mais ondanks de krappe normen toch zo goed mogelijk te bemesten naar de behoefte van het gewas.

Onttrekking
Mais is een gewas dat in een korte groeiperiode enorm ontwikkelt. In deze periode heeft de plant een grote behoefte aan nutriënten. De beschikbaarheid hiervan is van grote invloed op de drogestofopbrengst die het gewas kan produceren.

Tekort
De tabel toont waar het knelt: de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat zijn te laag om een hoge opbrengst te realiseren. Besteed daarom aandacht aan een goed vanggewas, pas teeltrotatie toe met gras en besteed voldoende plaatsingsruimte aan de mais.

Kali en borium
Kali is een belangrijk element dat zorgt voor de vochthuishouding in de plant. Een geslaagde maisteelt onttrekt ruim 300 kg kali. Dit betekent dat bij een gift van 45 m³ of minder rundveedrijfmest een kali aanvulling nodig is. Bemonstering van de grond en de mest geeft inzicht in de werkelijk benodigde aanvulling.

Borium stimuleert de bloei en vruchtzetting. Mais onttrekt jaarlijks 150 gram, en mest bevat gemiddeld circa 4 gram borium per ton. Een rijenmeststof met borium vult een mogelijk tekort aan.

CAV Den Ham heeft een breed aanbod van maismeststoffen, alle maismeststoffen bevatten borium, zwavel en stikstof. Daarnaast zijn er meststoffen beschikbaar met fosfaat en sporenelementen. Neem contact met ons op voor het juiste advies.

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!