Regen, regen, regen..

1 februari 2024

Wat zijn de gevolgen van wateroverlast voor uw grasland? Tussen oktober en januari is er een neerslaghoeveelheid van 500 tot 600 mm gevallen. Gras is sterk en heeft een aanzienlijk herstellend vermogen, zowel bij droogte als bij natte omstandigheden. Echter, dit jaar zijn de omstandigheden buitengewoon extreem.

Sommige percelen of delen daarvan staan al 2 of 3 maanden onder water. Vooral bij temperaturen boven de 8 graden krijgt het gras het moeilijk. Dit geldt in het bijzonder voor grasland dat afgelopen najaar opnieuw is ingezaaid, met nog beperkte wortelstructuren en herstelvermogen.

Het is aan te raden uw percelen te controleren zodra het enigszins opdroogt. In veel gevallen is het zinvol om direct door te zaaien om weer een dichte graszode te krijgen. Doe dit zo snel mogelijk, zodra de bodemomstandigheden dit toelaten. Wacht u te lang dan gaan onkruiden en slechte grassen de open plekken innemen.

Als u afgelopen jaar een ‘zware snede’ heeft gehad, is het verstandig deze eerst te maaien en af te voeren, ook met het oog op mycotoxines in het oude materiaal, en daarna door te zaaien. Kies voor het DoorzaaiMax ProNitro mengsel, waarbij de stikstofcoating op het graszaad zorgt voor een snellere vestiging en beginontwikkeling. Gebruik 15 tot 25 kg per hectare, en op echt open gedeelten iets meer. Door dit tijdig te doen, zult u straks weer kunnen profiteren van een optimale opbrengst en kwaliteit van uw grasland.

Bestel hier het DoorzaaiMax ProNitro mengsel

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!