Silo's CAV Den Ham

Bemesten of wachten?

5 februari 2024

In het bemestingsadvies voor grasland wordt in het vroege voorjaar het tijdstip voor bemesting met kunstmest bepaald op basis van Tsom. De vraag is echter of de percelen ook de draagkracht hebben om te kunnen bemesten. Heeft een vroege gift voor- of nadelen?

Nu bemesten
Als de Tsom 180 graden bereikt begint het gras te groeien en heeft het voedingstoffen nodig. Als de draagkracht van de bodem het toelaat dan is dat het beste moment voor de eerste mest. Vooral ureummeststoffen zoals Novurea zijn verstandig om dan toe te dienen. Deze hebben een langzamere omzetting in de bodem bij stijgende temperaturen. Het is hierbij verstandig om deze kunstmestgift in twee keer toe te dienen voor een maximale eiwitopbrengst.

Toch later bemesten?
Bij later bemesten kan ook worden gekozen voor meststoffen gebaseerd op ammonium en nitraat. Deze hebben een snellere omzetting in de bodem. Bij de eerste kunstmestgift is het belangrijk om ook te kijken naar een meststof met zwavel, vooral in het voorjaar! De afgelopen jaren hebben we over het algemeen een tekort aan zwavel in de 1e snede kuilen gezien.

Bemestingsplan
Bij het maken van een bemestingsplan is het verstandig om te kijken wat het doel is van het perceel, maaien of beweiden. Kijk daarnaast hoeveel bemesting nodig is en hoe de giften van zowel drijfmest als kunstmest goed te verdelen zijn over het gehele groeiseizoen.

We helpen u graag!
De kunstmestmarkt kenmerkt zich dit jaar door een instabiele situatie waardoor er lage voorraden beschikbaar zijn. Het is verstandig vroegtijdig te bestellen om ervoor te zorgen dat u kunt bemesten als de percelen er aan toe zijn. Stikstofkunstmest is minder snel beschikbaar dan voorgaande jaren en ook de logistieke uitdagingen bij de industrie zijn groot.

Wij hebben een breed assortiment aan kunstmestsoorten, mocht u vragen hebben neem contact met ons op.

Bekijk hier de vlog bemesting!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!