PERSBERICHT

23 juni 2022

Verkoopactiviteiten uitgebreid naar Groningen, Friesland en Drenthe

CAV Den Ham 2021: een bewogen maar succesvol jaar

Voor mengvoercoöperatie CAV Den Ham was 2021 een bewogen maar mooi jaar. Een jaar waarin corona nog steeds veel invloed had op het dagelijkse reilen en zeilen. Maar ook een jaar met een bijzonder hoogtepunt: op 21 juni 2021 werd het 100-jarig bestaan bezegeld met het predicaat Hofleverancier. Een mijlpaal waar iedereen trots op is. Verder heeft CAV Den Ham haar verkoopactiviteiten uitgebreid in de drie noordelijke provincies.

2021 was een jaar van moeilijke omstandigheden om in te opereren. Toch kijken alle geledingen van het bedrijf tevreden terug op de behaalde resultaten. Zo is te lezen in het Jaarverslag 2021. De winkel en de fabriek konden ondanks alle coronabeperkingen met de nodige maatregelen “gewoon” openblijven. Beide draaiden goed door. Verder is de organisatie financieel kerngezond en is de interactie met de leden positief.

Terugblik op 2021
CAV plukte de vruchten van het feit dat men als essentiële sector mocht open blijven. Daarom is het bedrijf zonder noemenswaardige problemen door 2021 heen gerold. Toch dienden zich vooral in de tweede helft van het jaar al de nodige uitdagingen aan. Zoals de stijgende grondstof- en energieprijzen. Helaas moesten deze worden doorgevoerd in de prijzen van het veevoer.

Verder is het toekomstperspectief voor de leden onzeker. Daar waar de sector smacht naar duidelijkheid en toekomstperspectief, komt die er juist niet. En dat heeft natuurlijk invloed op de bedrijfsvoering en de service aan de leden. Desondanks lukt het CAV Den Ham om verder te werken aan het concept van dichtbij, betrokken en persoonlijk. Dit is de meerwaarde en basis voor de duurzame relatie met de klanten en leden.

De cijfers verder toegelicht
De coöperatie kent een gezonden financiële basis en er is genoeg ruimte om de nodige investeringen te doen. Zo is 80 procent van het geïnvesteerde vermogen eigen vermogen. En is er voldoende liquiditeit om de omschakeling naar een moderne coöperatie succesvol te realiseren.

De kerncijfers van 2021

Omzet:                                                           € 26,6 miljoen

Eigen geproduceerd mengvoer:        66.269 ton

Aantal leden:                                              113

Aantal medewerkers:                             26,67 FTE (41 mensen in dienst)

 

Marktontwikkelingen
Bij de veevoerafnemers is een wisselend beeld te zien. Ook daar stijgen de grondstof- en productieprijzen. Gelukkig staat hier voor de melkveehouderij tegenover dat ook de opbrengstprijzen stijgen. In de varkenshouderij ligt dit anders. Door de dalende vraag, onder meer uit de horeca en China, zijn de opbrengstprijzen in 2021 dramatisch gedaald. Dit zorgt voor veel uitdagingen op de korte termijn.

Toekomstplannen
De nabije toekomst is erg onzeker voor onze leden en klanten. Onder meer door de Oekraïne-oorlog, de stijgende prijzen, de personeelstekorten en het wegvallen van bepaalde producten. Zaken die lang vanzelfsprekend waren, zijn dit nu ineens niet meer. Daar komen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet nog bovenop. Daarom is het erg lastig om een goede voorspelling te doen voor 2022. Voor CAV Den Ham betekent dit voor nu vooral scherp anticiperen in een steeds veranderende wereld.

Verder kijkt het bedrijf gerichter naar de toekomst. Qua groei ligt de focus op Noordoost Nederland. Daarom zijn de verkoopactiviteiten uitgebreid in de drie noordelijke provincies. CAV blijft investeren in de kwaliteit van de fabriek en de producten. Zo is er een forse efficiëntieslag gemaakt met de komst van een nieuw besturingssysteem in de fabriek. In CAVWinkel loopt alles goed door en stijgt de omzet.

Natuurlijk blijven de belangen en wensen van de leden het uitgangspunt voor de koers. Zo wil CAV Den Ham zich de komende jaren verder ontwikkelen als een ‘moderne traditionele’ coöperatie.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!