Persbericht CAV Den Ham

22 juni 2023

2022 was voor CAV Den Ham een jaar met uitschieters: hoge energieprijzen en kleine plus in productie

DEN HAM – Het jaar 2022 gaat voor CAV Den Ham de boeken in als een jaar met grote uitschieters. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden werd een kleine plus gedraaid in de productie van voer: in totaal 112.000 ton. Tegelijkertijd drukten met name de zeer hoge energieprijzen het totale resultaat. “Al met al veel onzekerheid voor onze leden en klanten”, zegt de nieuwe directeur Ronnie Lassche die op 1 april 2022 is begonnen. “Maar we hebben gelukkig voldoende financiële ruimte om te blijven investeren in de fabriek. Want we willen nog duurzamer en efficiënter produceren.”

CAV Den Ham draaide positieve resultaten bij de onderdelen eigen mengvoerproductie, handelsproducten (o.a. zakvoer), CAVWinkel en het tankstation. Desondanks werd het resultaat gedrukt: “De stijging van de grondstofprijzen hebben we helaas door moeten berekenen aan onze leden en klanten, die ook al een onzeker jaar hadden. De stijging van de energieprijzen waren zo wispelturig dat we een deel daarvan voor eigen rekening hebben moeten nemen. Dat heeft effect gehad op het totale resultaat”, zegt Ronnie Lassche.

Grote loyaliteit

Hij kijkt zelf met een tevreden gevoel terug op zijn eerste jaar: “Mooi dat ik de tijd heb gekregen om nog een paar maanden samen te werken met mijn voorganger Harry Grooters. Ik ben trots op de manier waarop we hier met elkaar samenwerken. Er is een grote loyaliteit en warme betrokkenheid van medewerkers, leden en klanten. Dat bleek onder meer nog eens, toen we op 20 juli 2022 werden geconfronteerd met een brand in de fabriek, die gelukkig met een sisser is afgelopen.” Ondertussen wordt de fabriek verder gemoderniseerd. Met samenwerkingspartner en mede-eigenaar E.J. Bos is flink geïnvesteerd in nieuwe software en automatisering. Ook in 2023 staat er een groot aantal optimaliseringsprojecten op de planning. Ook de winkel heeft in 2023 een verbouwing ondergaan. Zo zijn er nieuwe werkplekken gerealiseerd voor de administratief medewerkers.

Stabiel in onrustige tijden

Het zijn onrustige tijden voor leden en klanten van CAV Den Ham. Onder andere door politieke besluitvorming in eigen land en de oorlog in Oekraine (met als gevolg wispelturige grondstof- en energieprijzen). “Dat geldt dus ook voor ons als coöperatie”, zegt Ronnie Lassche. “Met ons gedreven en betrokken team staan we elke dag klaar om maximale toegevoegde waarde te leveren bij onze leden en klanten. Daarmee willen we een voorspelbare en stabiele partner blijven voor alle agrarische ondernemers.”

 

Vrijdag 23 juni 2023

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!