Luchtwegproblemen

5 februari 2024

Naast diarree zijn luchtwegproblemen de belangrijkste ziekteproblemen die we bij jonge kalveren zien (tot 6 maanden). Het natuurlijke afweermechanisme in de luchtwegen van het kalf zorgt ervoor dat bacteriën en virussen minder snel binnendringen. Helaas is dit mechanisme, door bijvoorbeeld een lage weerstand, niet altijd in staat deze buiten de deur te houden. Een gerichte aanpak is hierbij noodzakelijk. Dit begint bij het opsporen van de ziekteverwekker. Ook is het belangrijk om te kijken naar het stalklimaat en de huisvesting van de kalveren.

Bij luchtwegproblemen zijn er meerdere factoren die een rol kunnen spelen:
– Bacteriën en virussen (infectieuze oorzaak)
– Een verminderde weerstand van het kalf
– Suboptimale omgevingsfactoren (klimaat/huisvesting)

Verminderde weerstand
Om ziekteverwekkers te verweren hebben kalveren (IgG) nodig om zich te beschermen. Deze antistoffen (IgG) maakt een kalf in de eerste levensweken nauwelijks aan, waardoor het kalf in deze periode volledig afhankelijk is van de afweerstoffen via de biest. Wanneer het kalf niet op tijd de juiste hoeveelheid en kwaliteit biest krijgt, kan dit dus ook effect hebben op de vatbaarheid voor luchtwegproblemen. Zorg daarom voor een goed biestmanagement zoals eerder beschreven in de nieuwsbrief. Daarnaast is stress een grote oorzaak van een verminderde weerstand. Zorg hierbij dat factoren als spenen en verplaatsing van hok niet gelijktijdig plaatsvinden.

Bacteriën en virussen
Het natuurlijke afweermechanisme is van groot belang om binnendringers als bacteriën en virussen te verwijderen. Werkt dit niet goed, of dringen er grotere aantallen kiemen de luchtwegen in, dan is er een verhoogde kans op een longontsteking.

Suboptimale omgevingsfactoren
Ten eerste is het belangrijk dat kalveren een warm en droog ligbed hebben. Daarnaast is een fris stalklimaat gewenst, maar voorkom hierbij tocht. Om verspreiding van ziektekiemen tussen verschillende leeftijdsgroepen te beperken is het wenselijk om kalveren tot twee á drie weken oud in eenlingboxen of in iglo’s te huisvesten. Daarna is het advies om ze, indien mogelijk, tot zo’n zestien weken in strohokken te laten. Hierbij is het belangrijk dat ze apart van het oudere vee worden gehuisvest.

Gerichte aanpak
Verschijnselen als sloomheid, snotneuzen, hoesten, versnelde ademhaling, (hoge) koorts (>39,5 ⁰C koorts, >40,5 ⁰C hoge koorts) en verminderde groei kunnen luchtwegproblemen aangeven. Een gerichte aanpak is noodzakelijk, om gevolgen als groeivertraging, hoger sterftepercentage, verhoogd antibioticagebruik, en een lagere toekomstige melkproductie te voorkomen. Wanneer u problemen ervaart met de luchtwegen van uw kalf, bespreek dit dan met de dierenarts of uw rundveeadviseur. Wij helpen u graag met een stappenplan.

Opti start
Naast een goede pensontwikkeling heeft onze kalvermuesli een bijkomend voordeel dat het kalf van 0-16 weken geen verandering in voeding heeft, waardoor (naast een goede melkgift afbouw) het moment van spenen een minder groot negatief effect heeft op de weestand van het kalf. Het kalf is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat en hier past de Opti start zeer goed bij. Wij helpen u graag verder!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!