Vooraf investeren of achteraf betalen

1 mei 2023

De oogst voor de 1e grassnede zal binnenkort starten. Voor u als veehouder het belangrijkste ruwvoer voor uw koeien. Op veel plaatsen is het nog te nat. Lage temperaturen zorgen ervoor dat er weinig actieve melkzuurvormende bacteriën aanwezig zijn op het gras.

Maak gebruik van Magniva Platinum 2 om meer melkzuurvorming te stimuleren en de kuil goed te conserveren. Het gebruik van een inkuilmiddel zorgt ervoor dat de voederwaarde in de kuil behouden blijft en dat het ruwvoer langer houdbaar, smakelijker en gezonder blijft. Met onderstaande tool krijg je in 5 stappen ruwvoeradvies op maat met daarbij de juiste dosering.

Klik hier en ontvang in 5 stappen jouw ruwvoeradvies op maat. 

1,01 tot 3,10 kg FPCM meer per koe per dag

Recent onderzoek, uitgevoerd door een student van Aeres hogeschool Dronten en partners van BeterRuwvoer, toont aan dat het toevoegen van inkuilmiddelen aan graskuilen kan leiden tot hogere melkproductie. In het onderzoek werden 117 kuilanalyses, bijbehorende rantsoenen en de MPR-resultaten verzameld om te bepalen wat het effect van toevoegmiddelen was op de graskuil en de productie.

Uit de resultaten blijkt dat behandeld ruwvoer beter geconserveerd wordt en een beter zuren patroon heeft dan onbehandeld ruwvoer. Het gebruik van het toevoegmiddel Magniva zorgt voor een gemiddelde toename van 1,81 kg FPCM (Fat-Protein Correct Milk) per koe per dag. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat met MAGNIVA behandelde kuilen de productie beter op peil houden naarmate het aandeel ruwvoer in het rantsoen groter is, met een verschil van 1,01 tot 3,10 kg FPCM per koe per dag.

Betere geur en smaak verhoogt opname

De geur en de smaak van het met Magniva Platinum behandelde ruwvoer blijkt beter, wat leidt tot een hogere drogestof opname. Een goed bacterieklimaat geeft een andere reuk en smaak dan een slecht bacterieklimaat. Dit kan deels worden verklaard door de kenmerken van de gras- en maïskuilen.

Bij de graskuilen valt op dat de Magniva behandelde kuilen ondanks een hoger ruw as gehalte een veel lagere ammoniakfractie (eiwitrotting) en boterzuurgehalte vertonen. Een lagere pH door een hoger melkzuur en azijnzuurgehalte. Dit is het resultaat van de gewonnen strijd van de toegevoegde bacteriën. 

Ook uit onze andere proeven blijkt dat een met Magniva Platinum 2 behandelde graskuil meer suikers bevat, wat zorgt voor een frisse, energierijke kuil met smakelijk en gezond kuilgras.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!