Eindejaarsgroet

11 december 2023

Het jaar nadert zijn einde, en bij terugblikken realiseer je je telkens weer dat de tijd soms lijkt te vliegen, een verschijnsel dat op zichzelf positief is. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door aanzienlijke schommelingen in de melkprijs, die gelukkig nu weer enigszins herstelt. Opmerkelijk is dat de prijzen voor biggen op een hoog niveau blijven, terwijl de prijs voor vleesvarkens achterblijft.

Op dit moment verspreidt het blauwtongvirus zich, en dit heeft aanzienlijke gevolgen voor onze bedrijven. We merken een afname in melkproducties en zien dat koeien ziek worden. Voor degenen onder ons met schapen is de situatie nog intenser, met aanzienlijke sterfte onder de dieren.

Dit jaar heeft gelukkig een aanzienlijke daling van grondstof- en mengvoerprijzen laten zien, evenals een daling van de energieprijzen. Het verschil in vergelijking met het jaar 2022 is enorm. Hoewel sommige grondstoffen soms zorgwekkend schaars zijn, blijven ze tot op heden beschikbaar. Opmerkelijk is echter dat de prijzen voor eiwitproducten momenteel aanzienlijk hoog liggen.

Al met al kunnen we concluderen dat zowel de beschikbaarheid als het prijsniveau aanzienlijk verschillen ten opzichte van 2022. De uitdagingen blijven bestaan, en vanwege verschillende invloeden en wisselende omstandigheden blijft het lastig om ver vooruit te kijken.

Hoewel de mengvoerproductie vanuit Den Ham om verschillende redenen iets is afgenomen, blijft de fabriek goed bezet. Onlangs is de basis gelegd voor de aanleg van premixsilo’s op de fabriek, die naar verwachting in februari in bedrijf worden genomen. Melkveehouders zijn minder gaan voeren, mede onder druk van de lage melkprijs, en landelijk is er een daling van 10% in het aantal varkens, wat ook bij ons merkbaar is. Over het algemeen blijft de omzet van de CAV stabiel, en het lukt ons regelmatig om nieuwe klanten aan te trekken.

Onze winkel en ons onbemande tankstation blijven stabiele en succesvolle pijlers. In het komende jaar zullen we voor het eerst de mestboekhouding verzorgen, en ons team bereidt zich momenteel grondig voor om deze taak zorgvuldig uit te voeren.

Langs deze weg wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld en voor de prettige samenwerking. Namens alle medewerkers van CAV wens ik u en uw gezin een voorspoedig en gezond 2024 toe.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!