Effect zomerperiode op resultaten in de varkens- en melkveehouderij

3 juli 2023

De warme dagen zorgen voor hittestress, zowel bij varkens als melkvee. Dit zorgt voor een directe vermindering van de resultaten, maar heeft ook een negatief effect op de resultaten in het najaar.

Door hittestress neemt de voeropname af. Dit heeft een direct effect op de melkproductie bij zowel zeugen als melkkoeien, als ook een daling van de groei bij de vleesvarkens. Deze daling in voeropname zorgt voor een lagere opname van nutriënten, energie, vitaminen en mineralen, die op langere termijn een negatief effect blijven hebben. Bij rundvee zorgt de hittestress in combinatie met een lagere voeropname voor een daling van de pH in de pens, wat zorgt voor pensverzuring. Dit zorgt ervoor dat de vertering verstoord wordt, waardoor het effect nog eens versterkt wordt.

Vruchtbaarheid
De hittestress heeft een groot effect op de vruchtbaarheid. Zowel bij zeugen als bij melkkoeien kan het leiden tot het minder uiten van de tochtig-/berigheid, een lager bevruchtingspercentage en vroegembryonale sterfte. Bij zeugen zien we een langere interval spenen-dekken, meer herdekkingen en meer terugkomers/verwerpers. Dit negatieve effect is niet alleen tijdens de hittestress zichtbaar, maar ook nog in het najaar. Bij zeugen is dit zelfs te zien tot in de winter door een lager geboren aantal biggen.

Biest
De verlaagde voeropname zorgt tevens voor een lagere biestproductie. Hierdoor zijn de biggen en kalveren die worden geboren in een periode van hittestress gevoeliger. Een lagere voeropname aan het einde van de dracht heeft tevens een negatief effect op het geboortegewicht van de kalveren en de biggen. Hierdoor wordt de opstart van deze kalveren en biggen moeilijker en neemt de kans op diarree, ziekten en een lagere groei toe. Deze verstoring kunnen op latere leeftijd negatief blijven door werken en zelfs later als melkkoe of zeug nog een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Daarom is het van groot belang is om deze jonge dieren voldoende aandacht te geven om de opstart zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opstart
De lagere voeropname in het begin van de lactatie zal zorgen voor een lagere melkproductie bij de opstart van de melkkoeien en na het afbiggen van de zeugen. Deze lastige start heeft een negatief effect op het vervolg van de lactatie. Hierdoor blijft de melkproductie in de melkveehouderij ook in het najaar onder druk staan. Bij de zeugenhouderij is de groei van de biggen lager in de kraamstal, waardoor deze biggen moeilijker opstarten na het spenen, wat een negatief effect heeft op de gespeende biggen in het najaar.

Klauwgezondheid
Door de lagere opname van mineralen komt de klauwgezondheid onder druk te staan. Dit maakt de kans op klauwproblemen groter. Dit effect kan in het najaar blijven, met name als vochtigheid toeneemt.

Sterfte 
Bij extreem hoge en/of langdurige perioden van hittestress kan dit sterfte onder melkkoeien en zeugen tot gevolg hebben. Dit heeft direct een groot economische impact en zorgt tevens voor een lagere productie in het najaar.

Licht
Naast hittestress zorgt de zomer ook voor een lange daglengte. Met name in de droogstand als in de dekstal is het van groot belang om te proberen een goed dag- en nachtritme vast te houden. Dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid en bij melkvee ook op de opstart. Probeer daarom zoveel mogelijk een ritme van 16 uur licht en 8 uur donker te creëren.

Technische resultaten
De zomer kan een grote impact hebben op de technische resultaten in de zomer, maar ook het najaar en zelf nog in de winter. Check daarom samen met uw adviseur de resultaten van de afgelopen jaren in deze periode. Op deze manier krijgt u inzicht in de sterke punten en de punten waarop nog verbetering te behalen is.

Maatregelen
Samen met uw adviseur kunt u maatregelen nemen met water, voer, ventilatie/koeling, comfort en hygiëne om het effect van de zomer van 2023 te minimaliseren en zo het rendement op uw bedrijf te verhogen.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!