Doorzaaien

2 oktober 2023

Doorzaaien is een goede methode om de kwaliteit van uw grasland op peil te houden. Hiermee verjongt u het bestaande grasland met nieuwe kwaliteitsgrassen. Wanneer dit niet gedaan wordt, verandert de samenstelling van het grassenland door de jaren heen, in negatieve zin. Regelmatig doorzaaien van het grasland is dus nodig om de opbrengst, kwaliteit en smakelijkheid op peil te houden.

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat doorzaaien loont!

Meerjarige proeven op de Dairy Campus en De Marke tonen aan dat doorzaaien werkt. Uit de proeven bij de Dairy Campus bleek het aandeel jonge planten in de weide fors toe te nemen en het verschil in drogestofopbrengst per hectare was ruim 8%.

Naast het juiste moment van doorzaaien, is ook de juiste afstelling van de doorzaaimachine een must. Combineer dit alles met een hoogwaardig doorzaaimengsel voor het beste doorzaairesultaat met de meeste nieuwe planten.

Wat is het beste moment om grasland door te zaaien?

Grasland (door)zaaien kunt u het beste in het najaar doen, in de maanden september en oktober. Het bestaande grasland komt dan in een rustperiode. Hierdoor kunnen de nieuwe grasplanten zich goed ontwikkelen zonder al teveel concurrentie van de huidige grasmat. Daarnaast is de bodem nog warm en zorgt dit voor een snellere kieming dan in het voorjaar.

Tips bij doorzaaien:

 • Bij 70% of meer goede grassen is doorzaaien voldoende.
 • Het beste resultaat krijgt u wanneer u eerst onkruid bestrijdt en dit daarna verwijdert met de wiedeg. Dit zorgt voor ruimte voor het nieuwe graszaad.
 • Let bij het doorzaaien op de grashoogte, niet te lang dus.
 • Gebruik doorzaai mengsels, deze graszaden hebben een snelle kieming.
 • Voor het doorzaaien van klavers, probeer dit zo laat mogelijk te doen in het najaar. Dit is om verstikking van de klaver te voorkomen.
 • Is de pH op niveau? Zo niet voer een onderhoudsbekalking uit.
 • Doorzaaien loont altijd, het doorgezaaide gras levert een hogere kwaliteit en de smakelijkheid gaat omhoog. Heeft u rondom de stal een oude grasmat, zaai deze in het najaar door met een doorzaai mengsels. Dit zorgt voor een betere grasopname bij de weidegang in het volgende seizoen.

Uitvoering

 • Kies voor een optimaal moment om te zaaien. De bodem moet voldoende vochtig zijn, bij voorkeur met neerslag op komst. De draagkracht van de bodem moet goed zijn (geen natte toplaag).
 • Gebruik zo’n 20-25 kg graszaad per hectare om door te zaaien.
 • Goed bodemcontact is belangrijk voor de kieming van het graszaad. Voor het beste resultaat gebruik je een schijvenzaaimachine of wiedeg met aandrukrol.

Nazorg:

 • Na 2 weken kunt u kiezen voor het beweiden of voor een lichte maaisnede. Zo krijgt het jonge gras de kans om uit te stoelen en wordt onkruid onderdrukt.

 

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!