Versgrasonderzoek

De gegevens van het versgrasonderzoek uit de regio worden wekelijks verwerkt door C.A.V Den Ham. In de versgrasonderzoeken kunt u het verloop van de voederwaarde gedurende het seizoen volgen. De variatie in voederwaarde is gedurende het groeiseizoen bijzonder groot. Voor u belangrijk hierop in te kunnen spelen door de juiste voeding te verstrekken. Tijdstip van bemesting, wel of geen regen of  een wat oudere weidesnede geven een aantal verklaringen voor deze variatie.
Om de koe gezond te houden en de benutting van het verse gras optimaal te laten verlopen is het belangrijk om het aanbod van vers gras goed te beoordelen en de bijvoeding daarop af te stemmen.

Samen met Eurofins Agro
Tijdens het groeiseizoen worden elke week grasmonsters uit onze regio onderzocht door Eurofins Agro. Ook wordt doorgegeven wat de groeiomstandigheden zijn. Hierdoor onstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de voederwaarde van het gras. Wij verwerken de gegevens uit uw regio zodat u samen met uw Rundveespecialist een optimaal voeradvies kan realiseren.

Veeteelt Gras versgrasupdate
Deze onderzoeken vormen ook de basis voor Veeteelt Gras, waarin elke week een versgrasupdate met toelichting te vinden zal zijn. Klik hier voor deze vergrasupdate.

 

2023     week 13-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39  40-41
 Droge stof 192 191 167 178 210 200 223 197 152 164 165 176 168 147
 VEM 1059 1069 1040 1001 1002 968 899 928 929 995 970 975 950 976
 Ruw Eiwit 259 218 207 195 163 215 192 212 229 225 233 230 234 268
 Suiker 143 152 152 138 199 110 94 91 75 109 85 87 74 60

 

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!