Versgrasonderzoek

De gegevens van het versgrasonderzoek uit de regio worden wekelijks verwerkt door C.A.V Den Ham. In de versgrasonderzoeken kunt u het verloop van de voederwaarde gedurende het seizoen volgen. De variatie in voederwaarde is gedurende het groeiseizoen bijzonder groot. Voor u belangrijk hierop in te kunnen spelen door de juiste voeding te verstrekken. Tijdstip van bemesting, wel of geen regen of  een wat oudere weidesnede geven een aantal verklaringen voor deze variatie.
Om de koe gezond te houden en de benutting van het verse gras optimaal te laten verlopen is het belangrijk om het aanbod van vers gras goed te beoordelen en de bijvoeding daarop af te stemmen.

Samen met Eurofins Agro
Tijdens het groeiseizoen worden elke week grasmonsters uit onze regio onderzocht door Eurofins Agro. Ook wordt doorgegeven wat de groeiomstandigheden zijn. Hierdoor onstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de voederwaarde van het gras. Wij verwerken de gegevens uit uw regio zodat u samen met uw Rundveespecialist een optimaal voeradvies kan realiseren.

Veeteelt Gras versgrasupdate
Deze onderzoeken vormen ook de basis voor Veeteelt Gras, waarin elke week een versgrasupdate met toelichting te vinden zal zijn. Klik hier voor deze vergrasupdate.

 

2022     week 13-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39  40-41
 Droge stof 223 175 190 184 184 187 205 188 269 185 216 190
 VEM 1053 1026 1029 985 978 977 934 957 874 924 882 892
 Ruw Eiwit 247 213 157 203 187 193 171 205 183 209 210 224
 Suiker 183 157 161 122 127 142 142 119 86 95 77 72

 

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!