Versgrasonderzoek 2018

De gegevens van het versgras onderzoek uit de regio worden wekelijks verwerkt door C.A.V Den Ham. In de versgras onderzoeken kunt u het verloop van de voederwaarde gedurende het seizoen volgen. De variatie in voederwaarde is gedurende het groeiseizoen bijzonder groot. Voor u belangrijk hierop in te kunnen spelen door de juiste voeding te verstrekken. Tijdstip van bemesting, wel of geen regen of  een wat oudere weidesnede geven een aantal verklaringen voor deze variatie.
Om de koe gezond te houden en de benutting van het verse gras optimaal te laten verlopen is het belangrijk om het aanbod van vers gras goed te beoordelen en de bijvoeding daarop af te stemmen.

Samen met Eurofins Agro
Tijdens het groeiseizoen worden elke week grasmonsters uit onze regio onderzocht door Eurofins Agro. Ook wordt doorgegeven wat de groeiomstandigheden zijn. Hierdoor onstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de voederwaarde van het gras. Wij verwerken de gegevens uit uw regio zodat u samen met uw Rundveespecialist een optimaal voeradvies kan realiseren.

 

 week 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39  40-41
 Droge stof 158 142 155 173 186 231 213 242 213 184 163 163 156
 VEM 1024 1011 959 993 975 964 950 884 836 915 967 960 991
 Ruw Eiwit 267 228 227 264 231 210 210 213 231 273 285 286 291
 Suiker 99 115 93 79 103 147 133 85 50 45 55 58 66

 

 

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!