Ervaringen Speen Comfort

7 november 2020

Sinds juni wordt de Speen Comfort bij steeds meer bedrijven ingezet. In eerste instantie werd dit als proef gedaan, maar inmiddels zijn al meerdere bedrijven overgestapt. De resultaten die we in de praktijk zien zijn zeer goed.

De Speen Comfort laat een zeer goede opname zien na het spenen, zowel bij lichte als bij zware biggen. Daarnaast zien we geen problemen bij een zeer hoge voeropname door de extra veiligheden die in dit voer zijn opgenomen. Dit maakt dat de opstart soepel verloopt, waardoor er geen speendip en speendiarree ontstaat. Hierdoor groeien de biggen uniformer in de speenfase. Deze soepele opstart zorgt ervoor dat de overgang naar het biggenvoer makkelijk verloopt en de biggen in het vervolg van de biggenopfok ook minder problemen hebben.

We kunnen dus concluderen dat de Speen Comfort zijn naam eer aan doet. Het gebruik van de Speen Comfort zorgt voor een comfortabele speenfase en ook het vervolg van de biggenopfok verloopt goed. Met de Speen Comfort heeft u dus weer tijd om van uw gespeende biggen te genieten!

Advies:
– Begin minimaal 7 dagen voor het spenen met het voeren van Speen Comfort.
– Geef 1,5 kg per big na het spenen (lichte biggen 2,0 kg).
– Verstrek 3 dagen extra water in een losse bak.
– Schakel voordat de Speen Comfort op is over op biggenvoer, zodat er een geleidelijke overgang van Speen Comfort naar het biggenvoer ontstaat van 1 a 2 dagen

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!