Wanneer kan de tweede snede geoogst worden?

18 juni 2021

Een gedeelte van de tweede snede is de afgelopen weken al ingekuild. Op andere percelen is het gras zich momenteel aan het herstellen van de zware eerste snede. Wat is het juiste moment om de tweede snede te gaan oogsten?

Het is van belang te weten wat de kwaliteit van de eerste snede is. Bevat de eerste snede snel verteerbaar gras, met mogelijk een laag drogestofgehalte? Dan is het advies om de tweede snede langer door te laten groeien, zodat de ontwikkeling van de celwanden wordt gestimuleerd.  Is de eerste snede gekuild in de laatste week van mei of begin juni? Dan is de kans groot dat het gras wat traag verteerbaar is. Het advies is dan om de tweede snede eerder te maaien om zo wat jonger bladrijk gras te oogsten.

Hergroei na de eerste snede
De hergroei op vroeg gemaaide percelen verloopt over het algemeen goed. Percelen die zijn geoogst is week 22 en 23 hebben het op veel plekken lastig. De onderlinge verschillen zijn hierbij groot. Het advies voor deze percelen is om 3 à 4 weken na de eerste snede opnieuw te maaien, dit om een holle zode te voorkomen. Na het maaien krijgt het gras een nieuwe impuls om zich uit te stoelen. Dit is bevorderlijk voor de derde snede.

Ook bij de oogst van de tweede snede geldt: oogst waarvoor u hebt bemest. Wanneer u het gras eerder maait dan waarvoor u hebt bemest, is de kans groot dat de eiwitkwaliteit van het gewas onvoldoende is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld nitraat in het gewas. Dit is bij een grote hoeveelheid dodelijk voor koeien.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!