Beweidingstypen

15 april 2021

Het voorjaar is begonnen en de eerste koeien staan weer in de wei! Het is belangrijk om de koeien op het juiste moment naar buiten te doen, met de gedachtegang: ‘heb ik dan over twee weken nog wel voldoende gras om de koeien buiten te kunnen houden’?

Het buiten zetten van koeien betekent meer dan alleen de staldeur open doen. Welk type weidesysteem past goed bij u en de koeien? We kennen vier verschillende beweidingstypen:

 • Omweiden
 • Standweiden
 • Stripgrazen
 • Roterend standweiden (Nieuw Nederlands weiden)

De overgang naar het weideseizoen is groot voor een koe. Zorg daarom voor een geleidelijke overgang. Problemen als pensverzuring, eiwitoverschot, energie- of structuurtekort liggen op de loer in het weideseizoen. Hieronder een aantal tips om de start zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen:

 • Laat de koe wennen aan het verse weidegras.

Bouw de weide uren langzaam op. Ook is het verstandig om de koeien met een volle ‘’pens’’ naar buiten te sturen, dit verlaagt de verse grasopname en zorgt voor een gezondere penswerking.

 • Een passend rantsoen in de stal zorgt voor de optimale benutting van het verse gras.

Het eiwitrijke gras kan leiden tot een eiwitoverschot. Voer daarom bijproducten als snijmais en pulp, vaak kan er dan ook bespaard worden op de eiwitaanvulling. Vers gras zorgt voor een snelle fermentatie in de pens. Het rantsoen kan aangevuld worden met structuurrijke producten als een (zomer)graskuil, hooi, stroproducten. Voorkom een energietekort, energierijke producten als mais en pulp geven een rustigere vertering en energie naast het weidegras. Ook is het belangrijk om naast de weidegang te kijken naar een productie/hoofd brok met voldoende energie.

 • Pas het stalrantsoen aan op de graskwaliteit.

CAV den Ham meet in samenwerking met Veeteelt elke week de graskwaliteit in de regio. De resultaten hiervan worden op de website van CAV den Ham wekelijks bijgehouden.

Let op de weersomstandigheden, bij koud/nat weer zit er veel vocht in het gras, minder energie en meer eiwit. Bij zonnig en koud weer bevat het gras meer energie.

 • Kijk naar uw koeien.

Te dunne mest wijst op een snelle pensfermentatie, het rantsoen bevat dan vaak te weinig structuur. Stijgt het ureumgetal met tien punten tijdens de weidegang, dan wijst dit op een eiwitoverschot en is bijsturen met energierijke producten/krachtvoer belangrijk.

 • Pas op voor pensverzuring.

Weiden in het voorjaar kan invloed hebben op de pensverzuring bij melkkoeien. Het verse gras bevat veel snelle suikers, vaak zijn de nachten nog koud en schijnt er overdag een lekker zonnetje. De eerste snede gras bevat vaak de hoogste voederwaardes, dit geldt ook voor vers gras in het voorjaar. Het is dus van belang om naast dit fantastische gras een goed rantsoen te hebben, zodat de koe een gezonde en optimale penswerking heeft.

 • Nieuwe weiders.

Bij weidegang is het belangrijk dat ook het jongvee het al vroeg aanleert. Jongvee weiden in het voorjaar heeft als voordeel dat het gras dan het smakelijkst is en er nog geen extreme warme periodes zijn, dit voorkomt stress en verminderde voeropname. Let bij jongvee maar ook bij melkvee op voor worminfecties.

Kortom, een soepele overgang naar vers weidegras is beter voor koe en boer.

 

Nieuw Nederlands Weiden
Nieuw Nederlands Weiden is dé oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten naar melk, maar niet veel tijd willen besteden aan weiden. Met Nieuw Nederlands Weiden combineer je een hogere verse grasopname met een goede melkproductie en kan er een hogere ruwvoerefficiëntie worden behaald. Het systeem is overzichtelijk voor melkveehouder en koe, omdat voor beide elke dag duidelijk is waar ze aan toe zijn. Dit is voor een koe belangrijk. Met Nieuw Nederlands Weiden maak je het weiden robuust voor wisselende (weers-)omstandigheden en kun je je huiskavel in één keer maaien met je veldkavel. Nieuw Nederlands Weiden is óók geschikt om overzichtelijk te weiden met een groot koppel, een automatisch melksysteem of voor veehouders die een hoge melkproductie wensen. (B. Philipsen, WUR 2021).

Het Nieuw Nederlands Weiden en Stichting Weidegang biedt een handreiking voor praktisch weiden. Door uw koeien combineert u het beste van twee werelden: een efficiënte benutting van uw grasland en een optimale melkproductie van de koeien.

Hoe werkt het:

 1. Eenmalige voorbereiding

Afhankelijk van het aantal koeien, de totale oppervlakte van uw huiskavel en de gewenste bijvoeding kiest u voor een veebezetting van bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 koeien per ha. Hierbij kan er een verdeling worden gemaakt in weide- en maaipercelen.

Het aanleggen van de afrastering zorgt ervoor dat de huiskavel in gelijke percelen wordt verdeeld, een simpele manier is met een rantsoendraad. Ook de infrastructuur zoals koepad en drinkbakken is één keer iets meer werk.

 1. Aanpak eens in de 4/5/6 weken

Maai de percelen als ze er aan toe zijn. Kies na het maaien een nieuw weideplatform. Alle percelen of een aantal percelen van het oude weideplatform wordt nu het maaiplatform.

 1. Dagelijks sturen

Schaar de koeien in bij maximaal 12 cm gras. Verplaats de koeien elke dag naar een volgend perceel van het weideplatform. Is de graslengte na één dag weiden korter dan 8 cm? Dan is het perceel te klein en moet u bijsturen door meer te voeren op stal. Is het gras juist langer dan 8 cm aan het einde van de dag, dan is het perceel te groot en moet u minder bijvoeren op stal. Het bijsturen op stal is de basis van de bijgroei van gras in de wei.

Benieuwd naar Nieuw Nederlands Weiden? Vraag dan om hulp en invulling aan uw huiskavel bij onze adviseurs, zij beschikken over een eenvoudig reken- en tekenprogramma om een zo goed mogelijk platform te creëren.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!