Versgrasupdate juni 2020

15 juni 2020

De afgelopen weken hebben we in onze regio te maken gehad met een stagnerende grasgroei door de droogte.

Bij de veehouders die de mogelijkheid hadden om te beregenen was de bijgroei van het gras ongeveer 60 kilogram ds per dag. De grasgroei bij veehouders die geen mogelijkheid hadden om te beregenen varieerde van 30 tot 40 kilogram ds per dag, afhankelijk van de grondsoort. De grasgroei van dit moment is ongeveer de helft ten opzichte van vorig jaar.

Nu is het belangrijk om het juiste maaitijdstip te kiezen.  Door te maaien voordat het gras in de bloei schiet zorg je er voor dat de verteerbaarheid en de voederwaarde nog redelijk op pijl kan blijven. Bloeiend gras heeft een voederwaardedaling van ongeveer 15 kilogram vem per dag. Daarnaast zal een bloeiend gewas geen groei meer realiseren. Het is belangrijk om het gras wat droog op stam staat goed in te kuilen. Doordat het droge stof percentage van het gewas al vrij hoog is, is in de meeste gevallen het schudden van het gewas niet nodig.

Daarnaast is het belangrijk om voldoend aanrijdgewicht op de kuil te plaatsen. De vuistregel die je kunt hanteren: Aanvoersnelheid in Ds per uur delen door twee is het gewicht dat nodig is om aan te rijden. Besteed dus voldoende aandacht aan dit punt en zorg voor voldoende gewicht op de kuil zodat de dichtheid van de graskuilen goed is en boven de 240 kilogram drogestof per kuub uitkomt. Daar heb je het hele jaar plezier van.

De resultaten van de versgrasonderzoeken vindt u hier.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!