Tips voor bestendiger eiwit in uw kuilvoer

1 mei 2023

De eiwitvoorzieningen voor rundvee zal dit jaar onder druk komen te staan. Dit heeft te maken met de toenemende druk op CO2 / CFP (Carbon Food Print) en op pensbestendige grondstoffen. Daarom is het van belang om de aandacht op de eiwitvoorziening van uw bedrijf te vestigen, zodat u het voordeel hiervan in het tweede deel van 2023 kunt oogsten.

CFP 

Voor een groot aantal van onze leden geldt dat ze door de CO2 / CFP (Carbon Food Print) te verlagen een hogere melkprijs kunnen ontvangen (tot maximaal 1,50 per 100 kg melk bijvoorbeeld bij Focus Planet). Om te zorgen dat de bedrijven deze hogere melkprijs kunnen ontvangen en de “reguliere” klanten niet extra gaan betalen voor deze aanpassing is besloten om een deel van ons assortiment met een lager CFP te maken. We zien op dit moment dat de BEP voeders door veranderingen in derogatie wetgeving heel beperkt worden ingezet om P (fosfaat) te verlagen. Daarom gaan we de BEP voeders omzetten in een LCFP (laag Carbon Food Print) voederlijn zodat afnemers actief kunnen sturen op hun CFP verlaging. Deze LCFP Marathon en LCFP Sprint voederlijn worden ingezet als eiwitaanvulling in het rantsoen en zal maximaal 700 CFP totaal bevatten (lager kan dus ook!), onze standaard eiwitvoeders maximaal 1000. Onze productievoeders (Uni- Santi en Maxi-lijnen) worden ook afgeblokt op CFP totaal om uitschieters te voorkomen: Uni lijn op 600, Santi op 700 en Maxi op 800 (dit is een maximum, lagere waardes komen dus ook voor).

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de CFP van ons assortiment verlaagd is, daarnaast komen de voeders lager uit dan de gestelde normen. Per bedrijf zal gekeken worden welke voeders het beste ingezet kunnen worden om de CFP te verlagen en het beste rendement behaald kan worden, door de extra uitbetaling.

 

Pensbestendige producten 

Vanaf het tweede half jaar van 2023 zullen met formaldehyde bewerkte grondstoffen niet meer leverbaar zijn. Dit heeft te maken dat door regelgeving deze bewerking niet meer toegestaan is. Er zijn alternatieven, maar deze zijn minder pensbestendig, waardoor de hoeveelheid die gevoerd moet worden hoger is. In het tweede half jaar van 2023 zal er een nieuwe pensbestendige soja en raap op de markt komen. Deze producten zijn vergelijkbaar met de huidige producten, maar zullen qua prijs hoger zijn, om dat de bewerking duurder is.

 

Ruwvoer 

Bovenstaande effecten zullen ervoor zorgen dat de eiwit voorziening uit ruwvoer beter gaan renderen.

 

Tips om bestendiger eiwit in het kuilvoer te krijgen

 • Tip 1
  Kijk naar het rantsoen, maisrijke rantsoenen hebben behoefte aan eiwitrijke graskuilen om het totale eiwitniveau omhoog te brengen. Bij grasrijke rantsoenen streef je naar veel darmverteerbaar eiwit (DVE) en zo min mogelijk (OEB). DVE is uiteindelijk wel de melkmotor. Probeer de eerste snede droog in te kuilen. Streef naar minimaal 45% om zo voldoende DVE te oogsten. Door kuilen droger in te kuilen verandert de OEB/DVE verhouding, nattere kuilen hebben een overmaat aan penseiwitten.
 • Tip 2
  Oogst waarvoor je bemest hebt om zo het maximale eiwitniveau te oogsten.
 • Tip 3
  Kies de juiste kunstmeststof.
 • Tip 4
  Verhoog in het rantsoen de energie/eiwit verhouding. Daarom is het ook belangrijk hoge VEM waardes uit de graskuilen te oogsten. We zien vaak dat de tweede snede te laat gemaaid wordt en dit resulteert in lage VEM waardes met weinig eiwit. Doordat de tweede snede in juni de pluim ontwikkelt is het belangrijk dat je de tweede snede op tijd maait. Doordat deze doorbloei vaak wat houterig is kan deze prima tussen de 35 en 45% DS gemaaid worden, dit bevordert de smakelijkheid en de vertering.
 • Tip 5
  Voor meer tips bel met onze adviseurs.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!