Nieuwe labels Topmelk

20 juni 2019

Onze Topmelken Rood, Groen en Blauw zullen in de komende periode worden voorzien van nieuwe labels.

Aan de inhoud van het label is niets veranderd, enkel de lay-out is gewijzigd. Het formaat van het label is hetzelfde gebleven, daarentegen is de leesbaarheid verbeterd door het gebruik van een ander lettertype en zijn er duidelijke grijze koppen zichtbaar. De nieuwe label lay-out zal in de komende periode geïmplementeerd worden. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met onze jongveespecialist Mariël Kotte.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!