Welzijnscheck varkens

17 december 2020

Vanaf 1 juli 2020 is de welzijnscheck varkens ingevoerd. Hierin is vastgelegd dat varkenshouders de welzijnscheck uiterlijk 31 december 2020 voor de eerste keer ingevuld moeten hebben, per UBN en voor alle aanwezige diercategorieën (zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen). Deze welzijnscheck moet vervolgens jaarlijks ingevuld worden.

De welzijnscheck varkens is een hulpmiddel bij de risicobeoordeling van het bijtgedrag van varkens. De indicatoren (diergebonden en niet-diergebonden) die het bijtgedrag beïnvloeden worden beoordeeld. Het doel van de risicobeoordeling is om het dierwelzijn, de diergezondheid en het algemeen bedrijfsresultaat te verbeteren. Meer informatie vindt u in de flyer ‘Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar’.  In de vragenlijst worden onder andere vragen gesteld over voerwaarden van het voer.

Heeft u de lijst nog niet ingevuld en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met kantoor 0546-672525 of een mail sturen naar info@cavdenham.nl

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!