Voorjaarskuilen 2022

6 oktober 2022

Krachtvoer en suikerbommetjes!

De voorjaarskuilen van dit jaar bevatten een zeer hoog suikergehalte. Gemiddeld 129 gram per kilogram. Dat meldt Eurofins Agro op basis van de uitslagen van meer dan 1000 voorjaarskuilen. Verder valt de hoge voederwaarde op met een gemiddelde VEM van 984 door onder andere een hoge verteerbaarheid van het gewas. Kortom krachtvoer dus. Ook bij onze klanten zien de adviseurs veel kuilen met een hoog VEMgehalte en veel suikers. Het eiwitgehalte wisselt hier wel. We zien kuilen met 18% RE maar ook veel voorjaarskuilen met 14/15% RE.

Afgelopen voorjaar was het koel, droog en vooral zonnig. De meeste boeren hebben begin mei kunnen maaien. Door het zonnige, droge en koude weer werden er vooral suiker aangemaakt. Wanneer er veel suikers worden gemaakt in de plant drukt dit het eiwit. Ook kon de bemesting nog niet volop werken door het schrale en droge weer.

Bron: Eurofins Agro.

Wat houdt dit in voor onze melkkoeien en wat zien we tot nu toe in de praktijk?
Door de hoge verteerbaarheid (VCOS) in combinatie met de suikers zijn het pittige kuilen die snel door de pens gaan. Verder valt het op dat er een lager aandeel celwanden inzitten en dit levert dan ook een gemiddeld NDF op van 427 gram per kilogram. Doordat de kuilen lager in ruw eiwit zitten, heeft dit ook gevolgen voor de mineralen huishouding. Zo heeft het ruw eiwitgehalte een directe verhouding tot het fosforgehalte. Laag ruw eiwit resulteert ook in een lager fosfor. De voorjaarskuilen bevatten dit jaar 3,2 gram P. In de praktijk komen we nog lagere fosforgehaltes tegen.

Handig rekensommetje voor Fosfor:
Deel de hoeveelheid totaal ruw eiwit door 50. Als de werkelijke P in de graskuil lager is dan de uitkomst wees dan alert op de fosforvoorziening.

Koe
Doordat er veel suikers (restsuikers) aanwezig zijn eet de koe makkelijk meer kg DS op. Dit heeft als voordeel dat pens vol blijft en er veel herkauwactiviteit plaats vindt dat weer een beetje bufferende werking met zich meebrengt in de vorm van natriumbicarbonaat. De andere kant van de hoge hoeveelheid suikers in de voorjaarskuilen kunnen leiden tot een te vlotte passage in de pens met als gevolg pensverzuring. Dit gebeurt vooral in combinatie met een lage PH voeders. Let op voldoende structuur uit andere voeders, melkkoeien streven naar ongeveer 20/21 ADL in het gehele rantsoen. Wanneer de eerste snede als enige kuilvoer wordt gevoerd is het verstandig om hierbij een buffer te voeren zoals onze Melkvee ProFit. Voer mineralen bij met voldoende fosfor.

Melkproductie
Door het hoge aandeel suikers en energie, kunnen de pensbacteriën een grote hoeveelheid vluchtige vetzuren en microbieel eiwit aanmaken. Dit resulteert in hogere gehaltes en een plus op de liters. Hierbij moet de pens optimaal en niet te snel gevoerd worden. Het aandeel eiwit valt wat tegen bij de meeste eerste snedes. Hierdoor is het aandeel pens- en darmeiwit laag. Daartegenover staat veel snelle energie, het is dus belangrijk om voldoende eiwit op de pens bij te voeren. Maar ook de DVE-dekking is belangrijk om voldoende hoog te houden om hard te kunnen melken, want de melkprijs is hoog.
Onze adviseurs helpen u daar graag bij!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!