Ventilatie en klimaat in varkensstallen

5 november 2020

Het stalklimaat is van invloed op onder meer productieresultaten, gezondheid en gedrag van dieren. In het najaar hebben we te maken met vaak grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht.

De lucht die de stal binnenkomt dus ook. Vochtige weersomstandigheden maken dat binnenkomende lucht vochtig is en sneller als tocht ervaren wordt. Een goede instelling van de minimum ventilatie, in combinatie met de juiste plek van de voeler, zorgt ervoor dat voldoende wordt geventileerd maar tocht voorkomen wordt. De luchtinlaatkleppen moeten weer in de winterstand om windinvloed zoveel mogelijk uit te sluiten.

Tijdens bedrijfsbezoeken kunnen we middels rook aantonen hoe het ventilatie beeld is. Varkens in traditionele stallen hebben niet de mogelijkheid om zich te verstoppen in stro. Ook hebben moderne varkens geen speklaag waarmee ze gewapend zijn tegen de kou. Een goede verwarming is dus onontbeerlijk de komende maanden. Een beetje verwarmen is beter voor het stalklimaat en beter voor een scherp resultaat.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!