Update veevoermaatregel voor melkvee

20 juli 2020

De discussie rondom de voermaatregelen voor de melkveehouderij is nog steeds in volle gang. Is de voermaatregel in strijd met EU-regels? Komt er nog een alternatief plan dat door de sector is voorgesteld? Wat mag er wel en niet gevoerd worden? Als melkveehouder maar ook als mengvoerbedrijf is dit een hele rare tijd. Het zijn maatregelen waar ook wij als CAV zeker niet achter staan.

Omdat 1 september snel dichterbij komt hebben we in het rundveeteam nagedacht over hoe we het beste om kunnen gaan met deze regels en hoe we onze klanten maximaal kunnen ontzorgen.

Management maatregelen
Meer eigen eiwit uit gras benutten is altijd interessant maar als de eiwitaanvoer beperkt wordt is dit nog meer van belang. Dit kan door meer kuil en minder mais te voeren of door zo lang mogelijk vers gras te voeren via de weidegang of zomerstalvoedering. Het voordeel van vers gras t.o.v. ingekuild gras is de hogere voederwaarde. Inkuil verliezen liggen tussen de 10 en 20% 

Als de regel doorgaat zoals die er nu ligt kan het interessant zijn om de mais als CCM of MKS te oogsten. De stengel blijft op het land en komt ten goede van de bodem. De slecht verteerbare stengel van de maisplant kan dan vervangen worden door eiwitrijk kuilgras. Let bij deze keuze wel op de kuilkwaliteit die er zit. De eerste resultaten van de 1e snedes 2020 zijn inmiddels bekend. Lage eiwitgehaltes, veel suiker en een zeer hoge verteerbaarheid.  

Eiwitrijke bijproducten of bijproducten die de eiwitefficiëntie verhogen zijn ook een goede mogelijkheid om te gaan voeren in deze periode.  

Krachtvoeraanpassingen
In onze visie op voeding staat de werking van de pens altijd centraal. Dit is de kracht van de koe. De MARATHON en SPRINT eiwitcorrectie mengsels en brokken zitten allemaal boven de 19,1% Re en mogen dus niet gevoerd worden als de regeling door gaat. Door deze mengsels op te mengen met eiwitarmere grondstoffen kunnen we de eiwitgehaltes laten zakken naar de gewenste niveaus. Heb je vooral rust in de pens nodig bij snelle 1e snedes dan is Pulp of Sojahullen een goede optie. Heb je meer energie nodig of een hoger zetmeelniveau dan zijn granen een goede optie. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de mogelijkheden zodat we samen de rantsoenen kunnen optimaliseren binnen de mogelijkheden die er zijn.  

Omdat de eiwitcorrectiebrokken en mengsels dus lager in eiwit zitten kun je er voor kiezen om meer kilo’s te voeren. Ook is het een mogelijkheid de productiebrok te verhogen in Re zodat je de hoogproductieve koeien op de norm kunt voeren. Ook dit is mogelijk door een bedrijfsspecifieke aanpassing van de huidige productiebrokken. Doe dit weer in overleg met je eigen adviseur.  

Aangepaste bovengrens voor uitzondering
Is er in 2018 en 2019 ruwvoer geteeld met weinig eiwit of zat er weinig Ruw Eiwit in het totaal rantsoen van de veestapel dan is er een mogelijkheid tot een aangepaste bovengrens. Op deze pagina op de website van RVO vind je een rekentool en de voorwaarden voor deze uitzondering. We hebben zelf inmiddels al wat veestapelrantsoenen doorgerekend en komen tot de conclusie dat deze uitzondering in weinig gevallen ruimte biedt voor derogatie bedrijven in Oost Nederland. Grofweg kun je zeggen dat bij gemiddelde RE gehaltes van graskuilen en weidegras ’18-’19 < 180, of bij aandeel kuil en versgras < 40% op veestapel niveau in de BEX, of bij aandeel snijmais en eiwitarme bijproducten >40% op veestapel niveau in de BEX de uitzondering iets meer ruimte biedt. 

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en nadenken over alternatieve mogelijkheden zodat we onze leden en afnemers maximaal kunnen ontzorgen op het gebied van melkveevoeding. Zo hebben onze afnemers tijd om ondanks alle maatregelen toch maximaal te kunnen genieten van alle mooie dingen op de boerderij.  

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!