Update grondstoffenmarkt

20 april 2020

De wereld is in de ban van het coronavirus. Waar het begin dit jaar begon in China, ligt het epicentrum nu in Europa en de USA. Dit zorgt voor veel volatiliteit in de grondstoffenmarkten.

Granen
Tarwe is, mede onder invloed van Corona, behoorlijk opgelopen in prijs en noteert op het moment van schrijven prijzen boven de €200/ ton geleverd fabriek. In de wereld wordt tarwe gehamsterd voor de productie van houdbare pasta’s en brood. Afrika vraagt aanhoudend heel veel tarwe. Exporten vanuit NW-Europa blijven op een heel hoog niveau liggen. Ondertussen zijn er zorgen over nieuwe oogst tarwe. In NW-Europa was het deze winter te nat, dus is er een kleiner areaal ingezaaid. Nu is het aan de droge kant. De gewascondities zijn maar matig. In het Zwarte Zee gebied (Roemenië/ Oekraïne/Rusland) is het duidelijk te droog en worden oogstverwachtingen naar beneden bijgesteld. In de USA is het areaal verder gekrompen (meer mais en soja). Tarwe is veel duurder is dan andere granen zoals gerst, triticale en mais, waardoor het verbruik in mengvoer daalt. De gerstmarkt is daarentegen erg flauw te noemen en noteert op het moment van schrijven bijna €30/ ton onder tarwe. Er is meer zomergerst ingezaaid, vooral op de percelen waar afgelopen najaar inzaai van wintertarwe mislukte door wateroverlast. Export van gerst is niet heel hoog. Vraag naar brouwgerst valt hard terug, door de coronacrisis wordt er veel minder bier geconsumeerd. Hierdoor zijn balansen erg ruim, wel stijgt hierdoor verbruik gerst in mengvoer naar een maximaal niveau.

De maismarkt is vrij stabiel. Op Chicago is mais behoorlijk gedaald. In de USA wordt heel veel mais voor de bio ethanol geteeld (ca 40%). Deze vraag is nu heel hard gedaald nu auto’s massaal stil staan vanwege lock down maatregelen. Onze mais komt vooral uit Oekraïne en omringende landen als Duitsland, Polen en Frankrijk. Oekraïne heeft deze winter al heel veel mais naar Azië geëxporteerd en houdt daarom maisprijzen vrij stabiel. Tot de nieuwe oogst in oktober hoeven zij niet veel meer te exporteren. Nieuwe oogst prijzen zijn wel wat gedaald.

Eiwitten
De sojamarkt is zeer volatiel te noemen. Fysieke voorkant was gedurende de winter al vrij krap. In maart zagen we behoorlijke vertragingen op verschepingen in Brazilië. China heeft heel veel Braziliaanse oogst gekocht, waardoor er een record aantal schepen lag te laden wat zorgde voor deze vertraging. Door corona dreigt er vertraging op de verlading en verscheping vanuit Argentinië en Brazilië vanwege lock down. Hierdoor zagen we, vooral aan de voorkant, hele forse prijsstijgingen. Op het moment van schrijven is de markt ook al weer redelijk gecorrigeerd, al doet de voorkant nog steeds een behoorlijke premie. Raapschroot markt is zeer vast en laat hoge prijzen zien. Raapzaad was al krap beschikbaar. Raapzaad wordt vooral gecrusht voor de raapolie. Raapolie prijzen zijn hard gedaald vanwege corona. Hierdoor zijn de crushmarges slecht, ondertussen hebben crushers ook nog eens te maken met ziekte onder hun personeel en draaien ze dus beperkt. In het vaste sentiment in de eiwitten is ook zonnepitschroot behoorlijk duurder geworden.

Rundveebijproducten
Palmpitschilfers zijn zeer hard in prijs gestegen en erg duur geworden. Maleisië is in lock down en ook Indonesië kent beperkingen vanwege corona. Dit beperkt de export en heeft een forse prijsrally veroorzaakt. Sojahullen zijn aanhoudend hoog geprijsd, maar komen laatste 2 weken juist iets terug in prijs vanwege een kleine vraag en toch wat aanbod. De bietenpulpmarkt is heel stabiel.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!