Tijdelijke regeling eiwitgehalte in krachtvoer

7 mei 2020

Als rundveeteam van CAV Den Ham volgen we de ontwikkelingen en nieuwe plannen rondom het maximaliseren van ruw eiwit in het krachtvoer op de voet. We komen zo snel mogelijk bij u met praktische oplossingen en mogelijkheden om op deze nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Landbouwminister Carola Schouten heeft de maatregelen met maximale gehalten ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee bekend gemaakt. Met deze tijdelijke regels wil ze de stikstofdepositie vanuit de melkveehouderij nog dit jaar verlagen en daarmee de vergunningverlening weer op gang helpen. In het voorstel van de minister wordt onder meer rekening gehouden met de grondsoort en de melkproductie per hectare. Zo mag het krachtvoer dat een melkveehouder op löss- of zandgrond op voorraad heeft niet meer dan 191 gram ruw eiwit per kilogram diervoeder bevatten. De gehaltes kunnen iets hoger uitvallen als een melkveehouder kan aantonen dat hij een hogere melkproductie per hectare realiseert. De regeling wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en aan de Europese Commissie. Als Schouten goedkeuring krijgt, zal de regeling 1 september dit jaar in gaan. De regeling is van kracht tot 1 januari 2021. Ondertussen wil Schouten met de sector overleggen over structurele voermaatregelen die vanaf 2021 van kracht zijn.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!