Stikstof en mest

13 december 2021

Momenteel worden we overvallen door enorme prijsstijgingen van kunstmest, dit treft ons allen in de portemonnee. U kunt hier op inspelen door het verbeteren van drijfmest.

Het gebruik van gemalen stro bindt de stikstof in de mest beter dan zaagsel. Ook de organische stof van stro is al een goede meststof. Een ander voordeel van stro is dat dit de bodem PH verhoogt, zaagsel heeft een verzurende werking.

Het gebruik van kalk als boxontsmetting is een goedkope en doelmatige manier om omgevingsbacteriën te onderdrukken. Maar kalk en mest eten elkaar op en laten zo stikstof vervluchtigen. Bij benadering laat 1 ton kalk ca 270 kg stikstof vervluchtigen (= 1 ton KAS) Een goede vervanger voor kalk is Happy Cattle instrooipoeder. Dit is een stikstofbindend instrooipoeder dat een drogende werking heeft en zacht is voor de spenen.

Het bacterieleven in de mestput kan ook ondersteund worden met Valorem. Deze toegevoegde bacteriën zorgen er voor dat de amoniakale stikstof in de drijfmest beter wordt omgezet in organisch gebonden stikstof. Deze stikstof vervluchtigt niet meer uit de mestkelder en ook niet bij het uitrijden van de mest.

Probeer producten die in de mest terecht komen en het bacterieleven verstoren zo veel mogelijk te vermijden. Dit zijn onder andere Formaline, Kopersulfaat, Zinksulfaat, chloorhoudende reinigingsmiddelen en ook antibiotica.

Kosten

-Gemalen stro is in het gebruik goedkoper dan zaagsel.
-Happy Cattle instrooipoeder kost minder dan 1 ton KAS.
-Valorem bacterietoevoeging levert een financiële positieve bijdrage aan de benutting van uw drijfmest.

Hieronder zijn de productomschrijving van Happy Cattle en Valorem bijgevoegd.

Mocht u nog vragen hebben, staan onze adviseurs u graag te woord.

Klik hier voor informatie over Happy Cattle cav

Klik hier voor informatie over Brochure-Mest-en-bodemverbeteraar-Valorem-2021

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!