Samenwerking zorgt voor behoud mengvoederfabriek in Den Ham

20 juli 2020

DEN HAM - Mengvoedercoöperatie CAV Den Ham en E.J. Bos Diervoeders uit Ederveen gaan samen voer maken op de locatie in Den Ham. De beide bedrijven worden ieder voor de helft eigenaar van de Hammer fabriek, maar blijven verder zelfstandig opereren. Dankzij de samenwerking kan ook worden geïnvesteerd, zodat de fabriek weer jaren vooruit kan.

In de zeer goed bezochte extra Algemene ledenvergadering van CAV Den Ham op dinsdag 14 juli jl. hebben de leden met ruime meerderheid, 82% van de uitgebrachte stemmen, besloten de productie van veevoeders samen voort te zetten met E.J. Bos. Dankzij de grote opkomst kon dit historische besluit reeds in deze vergadering worden genomen.

Voor CAV Den Ham betekent dit besluit dat de coöperatie na 100 jaar nog steeds zelfstandig verder kan. “We blijven volgens eigen recepten voer van hoge kwaliteit maken. We behouden onze regionale wortels en onze deskundige adviseurs blijven onze leden en afnemers adviseren over maatwerkoplossingen”, zegt directeur Harry Grooters. “Ook houdt de coöperatie het benzinestation, de winkel en de zakgoedhandel in eigen beheer.”

Fabriek behouden
Dankzij deze samenwerking blijft de fabriek voor het dorp Den Ham behouden en daarmee ook de werkgelegenheid. Het gedeelde eigenaarschap zorgt ervoor dat er ook geld beschikbaar komt om te investeren in de locatie. “Daardoor zijn we weer up-to-date om tegen een scherpe prijs te kunnen inspelen op steeds maar veranderende behoeften in de agrarische markt”, aldus Grooters. “De agrariërs van de toekomst moeten ook op het gebied van voer steeds flexibeler kunnen zijn. Wij kunnen gemakkelijk in die behoefte voorzien.”

Jubileum
2020 is voor CAV Den Ham een bijzonder jaar, want op 20 april jl. bestond de coöperatie 100 jaar. Door de corona-maatregelen is besloten om dit jubileum volgend jaar samen met bestuur, leden, klanten en medewerkers te vieren. Dan houdt CAV Den Ham ook Open Huis.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!