Ruwvoer oplossingen

19 augustus 2019

Wie de afgelopen weken door het Twentse landschap reed kon zo een vergelijking maken met de akkers en graslanden in het zuiden van Frankrijk. De kleur van de bermen, graslanden en akkers leken veel overeenkomsten te hebben. Inmiddels is er weer wat regen gevallen maar het neerslagtekort blijft.

Gemiddeld is het neerslagtekort in Nederland bijna 200 mm maar lokaal gezien loopt het uiteen van 60 tot 300 mm tekort. (Bron: KNMI) In 2018 zijn de voorraden aan ruwvoer al aardig kleiner geworden. Momenteel wordt er op veel plekken al met de 1e snede van 2019 gevoerd en is een goede maisoogst voor dit jaar nog sterk afhankelijk van de neerslag de komende periode. Zit je krap in het ruwvoer, dan is het verstandig om op tijd een planning te maken voor het komende jaar. Naast het aankopen van ruwvoer of bijproducten is er ook ruwvoer te vervangen door droge koeien en/of jongvee een stro/brok rantsoen te voeren. Voor droge koeien hebben we het TRANSI STRO concept en voor jongvee het FOKBROK STRO concept. Ook met RUVE meel/brok is er een mogelijkheid een deel van het ruwvoertekort op te vangen.

Bij een bedrijf met 100 koeien waar gemiddeld 10% droog staat kun je op jaarbasis bijna 50 ton Ds aan ruwvoer vervangen door het TRANSI STRO concept. Op ditzelfde bedrijf met 25% vervanging en dus 25 stuks jongvee >1 jaar is nog eens 70 á 80 ton Ds aan ruwvoer te vervangen door het FOKBROK STRO concept. Onze rundvee specialisten kijken graag samen met u naar een oplossing op maat.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!