Over smaak valt niet te twisten!

16 juli 2021

De afgelopen weken hebben we veel verschillende graspercelen van onze klanten bekeken en metingen gedaan. Uitkomsten worden bijgewerkt in het versgrasonderzoek. Binnen het beweiden van koeien zijn er veel verschillende systemen die gehanteerd kunnen worden. Een populair systeem is het “Nieuw Nederlands Weiden”.

Omdat de weersomstandigheden momenteel erg groeizaam zijn blijft op verschillende percelen te veel gras staan en wordt er regelmatig toch voor een ander systeem gekozen. Voorbeeld hiervan zijn het stripgrazen en standweiden. Wat altijd belangrijk is bij weidegang, maar met name bij de laatstgenoemde systemen is de smaak.

De smakelijkheid van het gras bepaalt de opname van het gras. Dat dit belangrijk is bleek uit de waarnemingen van de afgelopen week (zie onderstaande foto’s). Op deze percelen wordt het standweiden gehanteerd. Opvallend in deze percelen is, dat de percelen op exact dezelfde manier zijn beweid. Het inschaarmoment en het aantal uren weidegang waren hetzelfde. Op onderstaande foto’s is te zien dat bij het ene perceel veel meer is opgenomen dan bij het andere perceel. Dit zou te maken kunnen hebben met de smakelijkheid van het gras.

Bij de metingen werd slechts een verschil van 400 à 500 kg drogestof waargenomen. Op het oog lijken de verschillen groter, in werkelijkheid bleek dit niet zo te zijn doordat de koeien op bepaalde plekken tot op de stoppel gevreten hadden.

De grasgroei zit er tot dusver goed in, waardoor er weer voorraden aangelegd kunnen worden. De grasgroei zorgt er ook voor dat zowel de veehouder als de koe op dit moment een luxeprobleem heeft. Door dit luxeprobleem kan het wel lastig zijn om bij weidegang een keuze te maken uit het juiste in- en uitschaarmoment en daarbij het beste systeem.

Voor een hoge melkproductie van weidend vee is een goede grasopname een eerste vereiste. Dit is te bevorderen door de smakelijkheid van het gras te verhogen. De smakelijkheid wordt onder andere bepaald door:

  • samenstelling van het grasbestand
  • hoeveelheid groene bladmassa
  • gehalte aan organische bestanddelen als suikers en eiwit
  • gehalte aan mineralen

Gras blijft onder andere smakelijk door een voldoende hoeveelheid natrium (zout) in de plant. Ook het tijdig maaien en het eerder omweiden blijft van belang.

De hele maand augustus geeft CAV Den Ham 10% korting op bemestingszout.

Wilt u uw weidegras ook smakelijk houden? Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden!

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!