Onderzaai van de mais.

10 juni 2021

Na een koude en natte start komt de groei van de mais nu, op veel plaatsen, goed op gang. In veel percelen zal de onkruidbestrijding gauw gedaan worden of is al gedaan.

Het beste tijdstip voor onderzaai is 10 tot 14 dagen na de onkruidbestrijding.

De mais is dit jaar traag van start gegaan, waardoor een tijdige afrijping voor eind september lastig zou kunnen worden. Vanuit het veld zien we vaak dat de stand van de mais achter loopt bij voorgaande jaren.

Maak uw keuze ten aanzien van het onderzaaien vóór het sluiten van de rijen. Er zijn maistelers die voornemens hebben eind september te hakselen zodat het vanggewas voor 1 oktober gezaaid kan worden. Om de kans in te kunnen schatten of dit ook gaat lukken is het verstandig om eens 5 jaar terug te kijken. Hoe vaak is het de afgelopen 5 jaar gelukt om voor 1 oktober de mais te oogsten?

Wees je bewust van de risico’s! Door de mais onrijp te hakselen zal de zetmeelopbrengst flink achter blijven.

Voor onderzaai adviseren wij Italiaans raaigras. Heeft u vragen over de onderzaai van mais of heeft u nog zaaizaad nodig? Neem contact op met uw vertegenwoordiger.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!