Nevedi wijst voermaatregel af

6 augustus 2020

Het brede verzet tegen de voermaatregel van de Minister van LNV groeit nog steeds. De afgelopen dagen ontving Nevedi signalen dat er mogelijk sprake zou zijn van niet-blokkerende acties bij haar leden.

Daarop is Nevedi in overleg getreden met de organisator van deze acties, Farmers Defence Force, om een manier te vinden waarop Nevedi, nog sterker dan voorheen, de veehouders kan ondersteunen, zonder dat daar acties bij haar leden voor nodig zijn. Want dat was de doelstelling van de voorgenomen acties, het verkrijgen van duidelijke steun tegen de voorgenomen voermaatregel van Minister Schouten.

In het persbericht wijst Nevedi ondubbelzinnig de voermaatregel van de minister af en betuigt zij haar steun aan de veehouder. Daarmee zet Nevedi de lijn van de afgelopen maanden voort waarin zij steeds de onderhandelaars namens de veehouders met raad en daad heeft ondersteund en meermaals heeft aangegeven, ook richting Minister en 2de Kamer, de voermaatregel af te wijzen.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!