Maisdemo

20 juni 2019

Ook dit jaar hebben we weer een maisdemoveld aangelegd. Naast de maisrassen van kwekers waar we zaken mee doen is er ook een deel met Sorghum ingezaaid.

Samen met Agrowin doen we dit jaar een proef met onderzaai waarin we verschillende tijdstippen van onderzaai met elkaar vergelijken. Ook is er een proef gedaan met het gebruik van een bodemherbicide voor opkomst. De Maisdemo staat gepland op vrijdagmiddag 13 september dus zet het vast in je agenda! Er is de mogelijkheid om punten te halen voor de verlenging van de gewasbeschermingslicentie.

Klik hier om u aan te melden voor de Maisdemo/Themadag ruwvoerteelt.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!