Kwaliteit van de eerste snede.

10 juni 2021

In week 19 is een gedeelte van de eerste snede geoogst. Mede dankzij de dichte zoden stond er op de meeste plekken een grote hoeveelheid gras.

Uit het versgrasonderzoek bleek dat het eiwitgehalte in week 19 op 215 gram zat per kilogram droge stof. In het oosten van het land was het suikergehalte, gemeten voor het inkuilproces, gedaald naar 162 gram. Dit gehalte is gemeten voor het inkuilproces. Totdat de kuil stabiel is zal het suikergehalte dalen. Bij een natte kuil is er meer suiker nodig om de kuil stabiel te maken.

Het VCOS gehalte van dit verse gras zat op 86,8 procent. Dit geeft aan dat het gras zeer snel verteerbaar is.

Tips:

  • Probeer van de volgende sneden een iets rustiger product te oogsten, dit om de efficiëntie van de eerste snede te verhogen en de penswerking te stimuleren.
  • Probeer in de volgende sneden voldoende bestendig eiwit te oogsten. De kans is groot dat de stikstof die de plant dit voorjaar opgenomen nog niet is omgezet naar eiwit of bestendig eiwit. Ook heeft een nattere kuil een lagere bestendigheid van het eiwit als gevolg.

Week 21
In week 21 is een tweede deel van de eerste snede geoogst. De hoeveelheid was op sommige plekken groot. Op verschillende plekken werd zelfs meer dan zes ton droge stof gras geoogst. Veel van deze percelen waren bemest voor 3,5 tot 4 ton droge stof gras. Omdat de geoogste opbrengst hoger uitviel dan waarvoor bemest is, heeft dit een verdunnend effect gehad op het ruw eiwitgehalte. Een aandachtspunt bij dit gras is de smakelijkheid van het onderste gras, vooral wanneer het gewas is gaan liggen.

In de eerste grasanalyses, gemeten met onze NIR techniek, varieerde het ruw eiwitgehalte tussen de 12% en 15%, het suikergehalte tussen de 6% en 13% en het ruw celstofgehalte tussen de 26% en de 30%. Dit geeft aan dat dit het kuilgras rust geeft, en er een aanvulling nodig is van eiwit en energie.

De zode heeft op verschillende percelen moeite met de hergroei vanwege het zware gewas dat geoogst is. Dit kan als gevolg hebben dat er een open zode ontstaat. Om de schade hiervan te beperken is het advies om deze percelen over drie weken weer te maaien, dit om de hergroei van het gras te bevorderen.

Tips:

  • Probeer in de volgende snede bladrijk en smakelijk gras te oogsten met een hoger ruw eiwitgehalte, dit past goed in het rantsoen naast de eerste kuilen.
  • Houd de drogestofopname van de melkkoeien in de gaten. Wanneer er onvoldoende opname is, raden we aan om een smaakbevorderaar als melasse of fruitsiroop toe te voegen.
  • Wacht niet te lang met de oogst van de tweede snede, dit om hergroei van de zode te bevorderen.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!