Hittestress bij melkvee

21 juni 2019

De comfortzone van een koe ligt zo tussen de 5 en 20 C° en is ook sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid. De komende week worden er temperaturen voorspeld van dik boven de 30 graden. Ook speelt de luchtvochtigheid een belangrijke rol in de mate van hittestress. Deze neemt, zeker met de hoge temperaturen van volgende week ernstige vormen aan.

Met name bij een goede melkproductie waarbij de koe veel voer opneemt en veel warmte geproduceerd wordt bij het omzetten van deze voedingstoffen in melk. Een koe zal bij deze temperaturen proberen haar warmte kwijt te kunnen en  zal minder vreten,  minder herkauwen, meer hijgen, meer liggen met alle gevolgen van dien. Dit kan al een productiedaling van 1 kg/koe/dag betekenen. Niet alleen productiedaling maar ook vruchtbaarheidsproblemen, een verhoogd celgetal en klauwproblemen kunnen het gevolg zijn van hittestress. Een koe die 32 liter melk geeft, produceert 48% meer warmte dan een droge koe. Ook droogstaande koeien en jongvee lijden onder hittestress. Bij droogstaande koeien kan het leiden tot een lagere productie in de volgende lactatie en slechtere biestkwaliteit.

Gelukkig zijn er op het gebied van voeding en management, verschillende manieren om de gevolgen van hittestress zo klein mogelijk te houden.


Management

 • Voldoende ventilatie in de stal door eventueel inzet van extra ventilatoren.
 • Schoon en fris drinkwater.
 • Houdt het rantsoen vers en smakelijk, door 2x daags voeren of door broeiremmers als  Door Selko TMR of Kaliumsorbaat.
 • Let bij weidegang op voldoende schaduwplekken voor uw vee. Eventueel ’s nachts weiden van de melkkoeien.
 • Houdt regelmaat bij het voeren en beweiden.


Voeding

 • Inzet van pensbuffers:
  Actibuf (100-200 gram/dag) bevat verschillende bufferende componenten die een stabiliserend effect hebben op de pH in de pens. Daarnaast ondersteunen metabolieten uit gist die de pensfermentatie  en bevat het cobalt en vitamine B12   voor de energiestofwisselling.
  Natriumbicarbonaat (100-250 gram)
 • Energie niveau in het rantsoen voerhogen door wat meer mais of perspulp.
 • Energie dichtheid verhogen door het voren van bestendig vet Lipo Vet +. Dit is een 100% plantaardige vetbron, geproduceerd uit palmolie. Dit product levert veel energie (3.900 VEM per kg). De C16:0 vetzuren worden goed verteerd en rechtstreeks naar melkvet omgezet. Bij de vertering van vet komt geen fermentatiewarmte vrij.
  De winst met Lipo Vet + is niet alleen tijdens de warme periode te behalen, maar ook vooral daarna. Minder conditieverlies tijdens hittestress, kan in de periode erna resulteren in een betere vruchtbaarheid.

Meer informatie? Vraag uw rundveevoorlichter.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!