Historische ledenvergadering CAV Den Ham op 100-jarige verjaardag

21 april 2020

Precies 100 jaar na de officiële oprichting hield CAV Den Ham maandagavond 20 april opnieuw een historische ledenvergadering. Niet alleen omdat werd stilgestaan bij het jubileum, maar ook, omdat het nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen dat leden niet bij elkaar konden zitten, de vergadering volledig digitaal plaatsvond.

“Door de coronamaatregelen moesten we helaas de feestelijke jubileumbijeenkomst voor onze leden verplaatsen”, zegt directeur-bestuurder Harry Grooters. “Maar op deze innovatieve manier was het wel mogelijk om de terugblik op het jaar 2019 met elkaar te bespreken. Heel bijzonder. In april 2021 gaan we het jubileumfeest zeker nog met elkaar vieren”.

De ruim 100 leden konden maandagavond online inloggen en zagen voorzitter Ewald Stamsnieder en directeur Harry Grooters in beeld, die samen een toelichting gaven op de jaarcijfers. Via een live-chat en door telefonisch in te bellen, konden er vragen worden gesteld en reacties worden gegeven. Ook werd er online gestemd. Voor het stembureau was er de mogelijkheid om de online ledenvergadering in het kantoorgebouw te volgen. Uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. Dankzij de inzet van nieuwe techniek konden de belangrijkste agendapunten “Jaarverslagen” en “Jaarrekening” door de leden worden vastgesteld.

Afzet blijft stabiel
Het Hammer mengvoerbedrijf kijkt tevreden terug op het jaar 2019. De productie en afzet is stabiel gebleven op ruim 100.000 ton mengvoer. Dit is mede mogelijk, omdat CAV Den Ham ook voer produceert voor andere bedrijven. Tegelijk is het gelukt om de bedrijfskosten met 30 procent te verlagen. De totale financiële positie is versterkt en de jaarrekening laat dan ook een positief eindresultaat zien. Ook de omzet van CAVWinkel is weer gestegen. De verkoop via de online webshop ging zelfs met 43 procent omhoog. Het bestuur is in 2019 begonnen met vooruit kijken naar de toekomst. De kans is groot dat er op termijn minder boerenbedrijven zijn in de regio. Dat betekent minder afzet. Maar hoe houd je dan wel de productiecapaciteit van de fabriek gevuld? Samen met de leden wordt op dit moment verkend wat de beste toekomstkeuzes zijn. In de loop van 2020 worden daarover besluiten genomen.

100 jaar samenwerking tussen de boeren in Den Ham en omgeving
Rond 1920 hadden de boeren in en rondom Brinkdorp Den Ham het niet gemakkelijk. Dokter Van Brakel, die menig erf bezocht, zag die nood steeds voorbij komen. En het was dan ook zijn idee om te komen tot de oprichting van een gezamenlijke eigen Aankoopvereniging en een Boerenleenbank. Met hart en ziel heeft hij zich daarvoor ingezet en op 20 april 1920 werden de beide oprichtingsaktes ondertekend. In augustus 1920 vond in Hotel Bethman de eerste vergadering plaats in het bijzijn van maar liefst 108 leden. Met de Aankoopvereniging konden de boeren samen veevoeders en meststoffen aanschaffen, wat behoorlijk voordeel opleverde. Ook kon men zijn eigen verbouwde granen laten malen, die men veelal per kruiwagen kwam brengen. Er werden zelfs speciale voetpaden aangelegd om binnen korte afstand de coöperatie te kunnen bereiken. Om het jubileum te vieren stonden diverse activiteiten gepland, waaronder een open dag voor het publiek. Door de coronamaatregelen worden deze feestelijkheden vooruit geschoven naar april 2021. In plaats van het jubileumjaar te starten met een feestweek sluit CAV Den Ham het jaar nu af met een groot feest.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!