Harry Grooters draagt in 2022 het stokje over.

7 oktober 2021

RvC start zoektocht naar nieuwe directeur-bestuurder.

Het was voor mij, vanaf 1 juli 2018, een enorme uitdaging om onze vereniging financieel-economisch en sociaal-organisatorisch weer in balans te brengen en daarmee een nieuw en stevig fundament te leggen als waarborg voor de continuïteit.

Met tevredenheid stel ik vast dat we hierin zijn geslaagd. Er is weer rust en stabiliteit, wat nodig is om ook in de toekomst een belangrijke partner te zijn voor u als lid en/of klant van onze mooie coöperatie.

Nu we dit alles hebben bereikt, heb ik de Raad van Commissarissen geadviseerd de procedure op te starten voor het aanstellen van een nieuwe bestuurder. Op zoek naar een opvolger, die past bij de volgende periode waarin de focus gericht zal zijn op verbreding en verdieping van de relatie met u en met potentiële leden en klanten.

Ik kijk met enorm veel plezier en voldoening terug op de afgelopen jaren en met het pensioen in zicht volgt er een nieuwe fase in mijn leven. Zodra bekend is wanneer ik definitief een punt zet achter mijn geweldige carrière, wordt u hierover geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Harry Grooters

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!