Grondstoffenmarkt update juni

15 juni 2020

De nieuwe oogst van wintergranen komt snel dichterbij. Er worden matige oogsten in NW-Europa verwacht. Vooruitzichten voor maisoogsten zijn wereldwijd echter zeer positief met grotere arealen en goede groei omstandigheden.

Granen
De export van tarwe vanuit de EU komt in het seizoen 2019/2020 (lopende van 1-7-2019 t/m 30-6-2020) op een absoluut record niveau uit. Hierdoor is de eindbalans, ondanks een hele goede oogst in 2019, toch erg krap geworden en zitten tarweprijzen oude oogst op het moment van schrijven nog steeds boven de €200/ ton. De tarwe oogst 2020 valt in de buurlanden Frankrijk, Engeland en Duitsland fors lager uit. De arealen zijn kleiner door een te nat najaar, vervolgens heeft een te droog voorjaar de opbrengsten per hectare gedrukt. Gelukkig is er inmiddels wel regen gevallen, dit is echter te laat om nog een gemiddelde oogst te behalen. Wel zien we ook een hele lage vraag naar tarwe. Andere granen, mais, gerst maar bijvoorbeeld ook triticale zijn duidelijk goedkoper en zorgen voor minder verbruik van tarwe in mengvoer. Ook gerst heeft te lijden onder droogte, wel is het areaal zomergerst groter omdat men dit deels in de plaats heeft gezaaid van wintertarwe. Hierdoor is het aanbod gerst redelijk ruim, wel zien we dat dit goed rekent en er dus behoorlijke vraag is.

De maismarkt is internationaal vanaf het najaar heel ruim. Zowel in de USA, in de Oekraïne als ook in NW-Europa zijn de arealen groter en wordt er meer mais verwacht. Op het moment dat de wereld maisprijs onder een bepaald niveau zakt, heft de EU echter importheffing op mais van buiten de EU. Op dit moment is deze importheffing €10,40/ ton. Dit legt dus een bodem in de markt. Oude oogst non-GMO mais op jul-sep is niet heel ruim, die prijzen liggen dus wel wat hoger, maar bewegen ook niet veel.

Eiwitten
In de sojamarkt zijn de logistieke aanvoerproblemen van het voorjaar voorbij en zijn de hoge premies aan de voorkant eruit. Inmiddels zijn we weer gedaald naar de relatief lage prijzen van begin dit jaar. We zien dat Brazilië in record tijd een groot deel van zijn oogst dit voorjaar heeft verkocht en daardoor deze winter heel weinig meer heeft te verkopen. Hierdoor draait de vraag helemaal naar de USA deze winter. Potentieel is de wereldbalans soja deze winter behoorlijk krap, onder meer vanwege groeiende vraag door China. Vooralsnog zien we dit niet in de prijzen, maar soja lijkt meer stijgingspotentie dan dalingspotentie te hebben. Soja non-GMO loopt wel op in prijs, er is minder ingezaaid en geoogst afgelopen voorjaar en dus lijkt het duidelijk minder ruim beschikbaar dan afgelopen jaar. Raapschroot is na een hele hoge piek in het voorjaar ook weer hard gedaald. De oogst in Europa is niet groot dit jaar, fundamenteel ziet ook voor komend jaar de raapschrootbalans er vrij krap uit en lijkt verdere dalingsruimte beperkt. Zonnepitschroot prijzen staan wat onder druk, vanwege gebrek aan vraag. Soja en raapschroot rekent beter. Arealen in Rusland en Oekraïne groeien en dus worden er goede oogsten in 2020 verwacht. Grote vraag blijft hoeveel hiervan door China wordt opgekocht. Ook in 2019 waren er grotere oogsten van zonnepitten, maar door toenemende vraag van China was er minder beschikbaar voor Nederland.

Rundveebijproducten
Prijzen van palmpitschilfers zijn na een hoge prijspiek begin april weer redelijk gedaald en de laatste maand vrij stabiel op een vrij stevig prijsniveau. Sojahullen en bietenpulp prijzen zijn redelijk stabiel, zijn niet heel goedkoop te noemen. Tarwegries is erg krap en relatief duur.

CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent met een moderne fabriek en eigendom van de gezamenlijke boerenleden.

Samen naar een optimaal rendement!